GHP inleder samarbete med Doctrin

GHP tar ytterligare steg i att stärka positionen som innovativ vårdgivarkoncern med fokus på kvalitet. Genom en ny satsning på den digitala ingången i vården kommer GHP kunna effektivisera vårdprocesser, höja kvaliteten och framförallt förbättra patientupplevelsen av vården.

GHP har inlett ett samarbete kring digital inhämtning av patientens sjukdomshistorik för att därigenom fortsätta att utveckla vårt innovativa och högkvalitativa erbjudande inom GHP Vårdsamverkan. Införandet är det senaste steget i vår ambition att fokusera på kvalitetsutfall och hela vårdkedjorna så att vi kan åstadkomma betydande förbättringar i vården genom att arbeta på nya sätt och med ny teknik.

För att ta detta utvecklingssteg samarbetar GHP med företaget Doctrin. Tjänsten innebär att patienter lämnar uppgifter kring deras medicinska behov i ett digitalt verktyg. Verktyget bygger på en omfattande medicinsk algoritm som strukturerat och dynamiskt samlar in information om patientens sjukdomshistoria. Baserat på denna information utvecklar och optimerar GHP vårdkedjorna. I ett första steg är fokus på att varje patient så snabbt som möjligt skall hamna på rätt vårdnivå genom intelligent vårdplanering. Över tid kommer fokus att flyttas mot att kombinera sjukdomshistoriken med resursåtgång och kvalitetsutfall för att kontinuerligt utveckla vårdkedjorna mot en högre kvalitet och effektivitet.

”Införandet av en förbättrad digital sjukdomshistorik är den senaste pusselbiten i vår strategi inom Vårdsamverkan att vara en strategisk och innovativ samarbetspartner med försäkringsbolagen. Samarbetet med Doctrin passar väl in i vår digitala strategi att identifiera innovativa lösningar som säkerställer hög medicinsk kvalitet i patientens vårdresa. Genom att vi kombinerar data från detta verktyg med övrig data i vårt informationslager, såsom data från vår uppföljning av resursåtgång och kvalitetsutfall, innebär detta att vi kan bedriva väldigt spännande utveckling”, säger Daniel Öhman.

I GHP:s digitala portfölj finns i tillägg till samarbetet med Doctrin bland annat appar för läkarbesök över video, digitala sjukgymnastikövningar, system för att följa resursåtgång och system för kvalitetsuppföljning.

Samarbetet med Doctrin kommer inte innebära någon väsentlig påverkan på GHP:s finansiella resultat under 2018.

Göteborg, 28 juni 2018
GHP Specialty Care AB (publ)

För frågor hänvisas till:
Daniel Öhman, VD, Tel: 0708-55 37 07

Om Doctrin
Doctrin grundades 2016 med syftet att radikalt förbättra sjukvården genom att hjälpa vårdgivare att digitalisera patientflöden. Företagets digitala plattform gör det möjligt för vårdgivare att prioritera, behandla och följa upp patienter säkert och tryggt på distans.

Om GHP
GHP är en internationellt verksam sjukvårdskoncern som driver specialistkliniker inom utvalda diagnosområden, genom en för sjukvården unik affärsmodell där ledande läkare och medicinsk personal blir partners och delägare. Varje klinik specialiserar sig på en enskild patientgrupp, vilket leder till en högre effektivitet och kvalitet. Detta är fundamentet för klinikernas och GHP:s verksamhet – ”Kvalitet genom specialisering”. GHP-aktien handlas på Small Cap-listan vid Nasdaq Stockholm under kortnamnet ”GHP”.

GHP Specialty Care AB (publ) |  Orgnr. 556757-1103
Södra Hamngatan 45 | 411 06 Göteborg | Sweden
Tel 031-712 53 00
| Fax 031-313 13 21 | www.ghp.se

Informationen är sådan som GHP Specialty Care AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 28 juni 2018 klockan 08:00.

Denna rapport har inte varit föremål för översiktlig granskning av bolagets revisor.

Taggar:

Om oss

GHP är en internationellt verksam sjukvårdskoncern som driver specialistkliniker inom utvalda diagnosområden, genom en för sjukvården unik affärsmodell där ledande läkare blir partners och delägare. Varje klinik specialiserar sig på en enskild patientgrupp, vilket leder till en högre effektivitet och kvalitet. Detta är fundamentet för klinikernas och GHP:s verksamhet – ”Kvalitet genom specialisering”. GHP-aktien handlas på Small Cap-listan vid Nasdaq Stockholm under kortnamnet ”GHP”.

Prenumerera