GHP säljer OPA Privathospital och Gastro Clinic Helsinki

För att kunna fokusera resurserna där de skapar störst värde och stärka GHP:s strategiska agenda säljer GHP sina två verksamheter i Århus och Helsingfors.

GHP sålde den 30 juni OPA Privathospital i Århus och Gastro Clinic Helsinki i Helsingfors.

GHP har ägt OPA sedan 2011 och har till följd av den högspecialiserade profilen på kliniken upplevt utmaningar i form av alltför låga volymer. Köparen av verksamheten är Capio CFR som sedan tidigare bedriver liknande verksamhet på Jylland och som utöver samordningsvinster planerar att växa kliniken med fler specialiteter framöver. ”Vår bedömning är att marknaden i Århus är för liten för vår affärsmodell med fokuserade kliniker. Vi är glada för att Capio CFR nu tar över och arbetar vidare för att fortsätta utveckla denna fina verksamhet med hög kvalitet och patientnöjdhet”, säger Terese Sandberg, affärsområdeschef för Danmark.

GHP grundade Gastro Clinic Helsinki 2010. Verksamheten fokuserar på överviktskirurgi och är en av de största inom specialiteteten i Finland, dock är den finska marknaden mycket liten. Verksamheten säljs till Eira Sjukhus.

De bägge verksamheterna har hittills i år bidragit med strax över 10 MSEK i intäkter och ett negativt EBITA på ett antal miljoner. Försäljningen av de bägge verksamheterna kommer att ge en engångsförlust i andra kvartalet i år.

”Vi kan nu fokusera på att utveckla de verksamheter och möjligheter där vi räknar med att skapa störst värde, detta samtidigt som vi får en markant resultatförbättring. Det känns också bra att dessa fina verksamheter kan drivas vidare med nya ägare. Vi önskar våra tidigare medarbetare, Capio CFR och Eira Sjukhus lycka till”, säger Daniel Öhman, VD GHP

Göteborg 3 juli 2017
GHP Specialty Care AB (publ)

För frågor hänvisas till:
Daniel Öhman, VD, Tel: 0708-55 37 07
Philip Delborn, Finansdirektör, Tel: 0702-12 52 64

GHP är en internationellt verksam sjukvårdskoncern som driver specialistkliniker inom utvalda diagnosområden, genom en för sjukvården unik affärsmodell där ledande läkare blir partners och delägare. Varje klinik specialiserar sig på en enskild patientgrupp, vilket leder till en högre effektivitet och kvalitet. Detta är fundamentet för klinikernas och GHP:s verksamhet – ”Kvalitet genom specialisering”. GHP-aktien handlas på Small Cap-listan vid Nasdaq Stockholm under kortnamnet ”GHP”.

GHP Specialty Care AB (publ) |  Orgnr. 556757-1103
Södra Hamngatan 45 | 411 06 Göteborg | Sweden
Tel 031-712 53 00
| Fax 031-313 13 21 | www.ghp.se

Taggar:

Om oss

GHP är en internationellt verksam sjukvårdskoncern som driver specialistkliniker inom utvalda diagnosområden, genom en för sjukvården unik affärsmodell där ledande läkare blir partners och delägare. Varje klinik specialiserar sig på en enskild patientgrupp, vilket leder till en högre effektivitet och kvalitet. Detta är fundamentet för klinikernas och GHP:s verksamhet – ”Kvalitet genom specialisering”. GHP-aktien handlas på Small Cap-listan vid Nasdaq Stockholm under kortnamnet ”GHP”.