Global Health Partner ingår exklusivt avtal med Team Danmark

Global Health Partner (GHP) ingår, genom sitt dotterföretag Gildhøj Privathospital, exklusivt samarbetsavtal med Team Danmark om att tillhandahålla idrottsmedicin och idrottskirurgi till Danmarks främsta elitidrottsutövare. ”Samarbetet med Team Danmark är ett kvitto på att Gildhøj Privathospital är en av Danmarks ledande idrottskliniker”, säger Marianne Dicander Alexandersson, VD för Global Health Partner.

Gildhøj Privathospital är ett av Danmarks mest välrenommerade privatsjukhus och grundades 1991. Gildhøj är beläget i utkanten av Köpenhamn och verksamt inom idrottsmedicin, ortopedi, ryggkirurgi, reumatologi och diagnostik. Totalt behandlas omkring 6 000 patienter årligen. GHP har varit huvudägare i kliniken sedan januari 2012.

Team Danmark är en organisation instiftad av den danska regeringen med syfte att stimulera Dansk elitidrott. I dagsläget är nästan 1 000 av Danmarks främsta elitidrottare knutna till Team Danmark. Samarbetsavtalet med Gildhøj Privathospital innebär att dessa nu får tillgång till ledande kompetens inom idrottsskador.

”Det är en kvalitetsstämpel att bli vald som Team Danmarks samarbetspartner. Vi ser fram emot att få hjälpa Danmarks bästa idrottsmän att snabbt och säkert återvända efter sina skador”, säger Claus Hovgaard, VD för Gildhøj Privathospital.

GHP bedriver specialistkliniker bland annat inom följande utvalda diagnosområden: specialisttandvård, ortopedi, ryggkirurgi/ryggvård, fetmakirurgi och metabola sjukdomar, allmänkirurgi, gastroenterologi samt arytmi.

Göteborg 22 februari 2013
Global Health Partner AB (publ)

För frågor hänvisas till:
Tobias Linebäck, CFO och Head of Investor Relations, telefon: 0708-55 37 19

Global Health Partner är en internationellt verksam sjukvårdskoncern som driver specialistkliniker inom utvalda behandlingsområden, genom en för sjukvården unik affärsmodell där ledande läkare blir partners och delägare. Flera kliniker med hög patientvolym inom samma behandlingsområde leder till en högre effektivitet och kvalitet, vilket är fundamentet för klinikernas och Global Health Partners verksamhet – ”Kvalitet genom Specialisering”. Global Health Partner-aktien handlas på Small Cap-listan vid NASDAQ OMX Stockholm under kortnamnet ”GHP”.

Global Health Partner AB (publ) | www.globalhealthpartner.com
Orgnr. 556757-1103 | Östra Hamngatan 26-28 | 411 09 Göteborg | Sweden
Tel 031-712 53 00 | Fax 031-313 13 21

Taggar:

Om oss

GHP är en internationellt verksam sjukvårdskoncern som driver specialistkliniker inom utvalda diagnosområden, genom en för sjukvården unik affärsmodell där ledande läkare blir partners och delägare. Varje klinik specialiserar sig på en enskild patientgrupp, vilket leder till en högre effektivitet och kvalitet. Detta är fundamentet för klinikernas och GHP:s verksamhet – ”Kvalitet genom specialisering”. GHP-aktien handlas på Small Cap-listan vid Nasdaq Stockholm under kortnamnet ”GHP”.