Global Health Partner och RCDR först ut med kvalitetscertifiering av diabetescenter i Förenade Arabemiraten

RCDR, Rashid Centre for Diabetes and Research, ett diabetescenter inom Global Health Partner, är som första vårdgivande verksamhet inom Ministry of Health (MoH) i Förenade Arabemiraten (UAE) kvalitetscertifierad. Global Health Partner, som sedan 2010 driver kliniken tillsammans med MoH har därmed stärkt sin position som högkvalitativ vårdgivare i regionen.

Sedan 2010 driver Global Health Partner tillsammans med MoH en specialistklinik för diabetes och fetma i Ajman, UAE. Klinikens fokus är att erbjuda högkvalitativ vård till patienter som har, eller förväntas utveckla komplikationer som en följd av diabetes, och är till övervägande delen remitterade från primärvården. Verksamheten som präglas av kvalitet genom specialisering kring diabetesvård omfattar därför även fot-, ögon-, livsstils- och överviktskirurgi- kliniker samt ett eget laboratorium.

- Kvalitetsarbetet påbörjades när kliniken startade och har successivt förbättrats och implementerats. För ett år sedan bestämde vi oss för att söka kvalitetscertifiering av vår verksamhet. Vi valde att göra det genom Joint Commission International (JCI), som är en erkänd kvalitetssäkringsorganisation i området, säger Bengt Ternström, vd för Rashid Center for Diabetes and Research.

I certifieringsarbetet har all personal på kliniken medverkat. Initialt genom arbete i mindre arbetsplatsgrupper, där processerna beskrivits och dokumenterats. Därefter har man arbetat med att samordna de olika processerna till policies, guidelines och instruktioner. För att stödja och underlätta arbetet har kliniken format en kvalitetssäkringsgrupp (Quality Management Team) som har agerat som samordnare och koordinator i de olika delarna av processen.

- Vi har tydligt markerat att kvalitetssäkring inte enbart är ett ledningsuppdrag utan till stor del består av att personalen engagerar sig och tar ansvar för sin del i processen, säger Bengt Ternström. Efter genomförd audit kunde vi stolt konstatera att vi nått upp till de högt ställda kraven. Nu fortsätter vi kvalitetsarbetet genom kontinuerliga förbättringsprojekt.

JCI ackreditering fokuserar på patientsäkerhet, riskanalyser, medicinering och spårbarhet i processerna, och att dessa är applicerade i det praktiska vårdarbetet.

Rashid Center for Diabetes and Research omfattades av tre dagars audit där mer än niohundra mätbara parametrar kontrollerades, analyserades och bedömdes. Att kliniken redan förra året utnämndes till referensklinik för diabetsvård i Gulfregionen och att laboratoriet för tredje året i rad utsetts till det kvalitetsmässigt bästa i landet, understryker vikten av att arbeta kontinuerligt och långsiktigt med kvalitetsfrågor.

Göteborg 10 juli 2013
Global Health Partner AB (publ)

För frågor hänvisas till:
Tobias Linebäck, CFO och Head of Investor Relations, telefon: 0708-55 37 19

Global Health Partner är en internationellt verksam sjukvårdskoncern som driver specialistkliniker inom utvalda diagnosområden, genom en för sjukvården unik affärsmodell där ledande läkare blir partners och delägare. Flera kliniker med hög patientvolym inom samma diagnosområde leder till en högre effektivitet och kvalitet, vilket är fundamentet för klinikernas och Global Health Partners verksamhet – ”Kvalitet genom Specialisering”. Global Health Partner-aktien handlas på Small Cap-listan vid NASDAQ OMX Stockholm under kortnamnet ”GHP”.

Global Health Partner AB (publ) | www.globalhealthpartner.com
Orgnr. 556757-1103 | Östra Hamngatan 26-28 | 411 09 Göteborg | Sweden
Tel 031-712 53 00 | Fax 031-313 13 21

Taggar:

Om oss

GHP är en internationellt verksam sjukvårdskoncern som driver specialistkliniker inom utvalda diagnosområden, genom en för sjukvården unik affärsmodell där ledande läkare blir partners och delägare. Varje klinik specialiserar sig på en enskild patientgrupp, vilket leder till en högre effektivitet och kvalitet. Detta är fundamentet för klinikernas och GHP:s verksamhet – ”Kvalitet genom specialisering”. GHP-aktien handlas på Small Cap-listan vid Nasdaq Stockholm under kortnamnet ”GHP”.