Marianne Dicander Alexandersson ny VD i Global Health Partner

Marianne Dicander Alexandersson har utsetts till ny VD för Global Health Partner och tillträder sin nya tjänst efter sommaren 2012. Marianne har en bred affärs- och ledarskapserfarenhet och är för närvarande VD för Sjätte AP-fonden. Som tidigare meddelats kommer Per Båtelson att fortsätta sitt engagemang och strategiska arbete från sin plats i bolagets styrelse.

”Jag är mycket glad över att Marianne valt att anta VD-skapet och ser fram emot ett produktivt samarbete. Från min tid som ordförande i Apoteket har jag på nära håll sett Mariannes styrka inom operativ styrning och förmåga att skapa engagemang i organisationen, vilket behövs för den fortsatta innovativa tillväxten hos Global Health Partner. Marianne delar fullt ut våra grundläggande värderingar och det kvalitetsfokus som är vårt varumärke inom vården”, säger Per Båtelson, Global Health Partners VD.

Marianne kommer närmast från en position som VD för Sjätte AP-fonden men har också en mångårig branscherfarenhet från anställningar inom Apoteket AB, Kronans Droghandel, ICI och Pharmacia. Flera av hennes roller inom dessa och andra organisationer har inneburit ett tydligt ansvar och engagemang för kvalitet och kvalitetsutveckling.

Marianne tillför Global Health Partner stort värde genom ett brett kontaktnät inom näringslivet samt som en erfaren och skicklig ledare och har, utöver VD-skapet i Sjätte AP-fonden, också varit VD för Kronans Droghandel samt vice VD för Apoteket AB.

”Genom ett starkt operationellt fokus kommer Marianne att fortsätta att utveckla, expandera och förstärka Global Health Partner som en leverantör av högkvalitativ vård med ledorden ”Kvalitet genom Specialisering”. Per Båtelson kommer fortsatt vara mycket viktig för bolagets utveckling och arbeta i betydande omfattning med fokus på strategisk utveckling och relationsbyggande med nyckelpersoner såväl i som utanför bolaget”, säger Paul Hökfelt, styrelseordförande i Global Health Partner.

Göteborg 16 mars 2012
Global Health Partner AB (publ)
Styrelsen

För frågor hänvisas till:
Paul Hökfelt, styrelseordförande, telefon: +41 76 507 33 33
Per Båtelson, VD, telefon: 0705-95 57 00
Tobias Linebäck, CFO och Head of Investor Relations, telefon: 0708-55 37 19

Global Health Partner är en internationellt verksam sjukvårdskoncern som driver specialistkliniker inom utvalda behandlingsområden, genom en för sjukvården unik affärsmodell där ledande läkare blir partners och delägare. Flera kliniker med hög patientvolym inom samma behandlingsområde leder till en högre effektivitet och kvalitet, vilket är fundamentet för klinikernas och Global Health Partners verksamhet – ”Kvalitet genom Specialisering”. Global Health Partner-aktien handlas på Small Cap-listan vid NASDAQ OMX Stockholm under kortnamnet ”GHP”.

Global Health Partner AB (publ) | www.globalhealthpartner.com
Orgnr. 556757-1103 | Östra Hamngatan 26-28 | 411 09 Göteborg | Sweden
Tel 031-712 53 00 | Fax 031-313 13 21

Informationen är sådan som Global Health Partner AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 16 mars 2012 klockan 09.15.

Taggar:

Om oss

GHP är en internationellt verksam sjukvårdskoncern som driver specialistkliniker inom utvalda diagnosområden, genom en för sjukvården unik affärsmodell där ledande läkare blir partners och delägare. Varje klinik specialiserar sig på en enskild patientgrupp, vilket leder till en högre effektivitet och kvalitet. Detta är fundamentet för klinikernas och GHP:s verksamhet – ”Kvalitet genom specialisering”. GHP-aktien handlas på Small Cap-listan vid Nasdaq Stockholm under kortnamnet ”GHP”.

Prenumerera

Dokument & länkar