Telefonkonferens delårsrapport januari-mars 2012

Global Health Partner inbjuder till telefonkonferens på engelska med anledning av delårsrapporten för januari-mars 2012.

Tid: fredagen den 27 april 2012 kl. 10.00

Vid deltagande vänligen ring in tio minuter före utsatt tid till följande telefonnummer: 08-506 857 39

Deltagare från Global Health Partner är:
Per Båtelson, VD
Tobias Linebäck, CFO

Ett pressmeddelande med Global Health Partners delårsrapport januari-mars 2012 kommer att publiceras fredagen den 27 april kl. 8.00.

Före telefonkonferensens början kommer presentationsmaterial att finnas tillgängligt på bolagets hemsida www.globalhealthpartner.com.

Telefonkonferensen finns i efterhand att tillgå i inspelad form på www.globalhealthpartner.com.

Göteborg 20 april 2012
Global Health Partner AB (publ)

För frågor hänvisas till:
Tobias Linebäck, CFO och Head of Investor Relations, telefon: 0708-55 37 19

Global Health Partner är en internationellt verksam sjukvårdskoncern som driver specialistkliniker inom utvalda behandlingsområden, genom en för sjukvården unik affärsmodell där ledande läkare blir partners och delägare. Flera kliniker med hög patientvolym inom samma behandlingsområde leder till en högre effektivitet och kvalitet, vilket är fundamentet för klinikernas och Global Health Partners verksamhet – ”Kvalitet genom Specialisering”. Global Health Partner-aktien handlas på Small Cap-listan vid NASDAQ OMX Stockholm under kortnamnet ”GHP”.

Global Health Partner AB (publ) | www.globalhealthpartner.com
Orgnr. 556757-1103 | Östra Hamngatan 26-28 | 411 09 Göteborg | Sweden
Tel 031-712 53 00 | Fax 031-313 13 21

Taggar:

Om oss

GHP är en internationellt verksam sjukvårdskoncern som driver specialistkliniker inom utvalda diagnosområden, genom en för sjukvården unik affärsmodell där ledande läkare blir partners och delägare. Varje klinik specialiserar sig på en enskild patientgrupp, vilket leder till en högre effektivitet och kvalitet. Detta är fundamentet för klinikernas och GHP:s verksamhet – ”Kvalitet genom specialisering”. GHP-aktien handlas på Small Cap-listan vid Nasdaq Stockholm under kortnamnet ”GHP”.

Prenumerera

Dokument & länkar