Telefonkonferens delårsrapport januari-mars 2013

Global Health Partner inbjuder till telefonkonferens på engelska med anledning av delårsrapporten för januari-mars 2013.

Tid: fredagen den 26 april 2013 kl. 09:30

Vid deltagande vänligen ring in tio minuter före utsatt tid till följande telefonnummer:
08-5055 64 78

Deltagare från Global Health Partner är:
Marianne Dicander Alexandersson, VD
Tobias Linebäck, CFO

Ett pressmeddelande med Global Health Partners delårsrapport januari-mars 2013 kommer att publiceras fredagen den 26 april 2013 kl. 8:00.

Före telefonkonferensens början kommer presentationsmaterial att finnas tillgängligt på bolagets hemsida www.globalhealthpartner.com.

Telefonkonferensen finns i efterhand att tillgå i inspelad form på www.globalhealthpartner.com.

Göteborg 19 april 2013
Global Health Partner AB (publ)

För frågor hänvisas till:
Tobias Linebäck, CFO och Head of Investor Relations, telefon: 0708-55 37 19

Global Health Partner är en internationellt verksam sjukvårdskoncern som driver specialistkliniker inom utvalda diagnosområden, genom en för sjukvården unik affärsmodell där ledande läkare blir partners och delägare. Flera kliniker med hög patientvolym inom samma diagnosområde leder till en högre effektivitet och kvalitet, vilket är fundamentet för klinikernas och Global Health Partners verksamhet – ”Kvalitet genom Specialisering”. Global Health Partner-aktien handlas på Small Cap-listan vid NASDAQ OMX Stockholm under kortnamnet ”GHP”.

Global Health Partner AB (publ) | www.globalhealthpartner.com
Orgnr. 556757-1103 | Östra Hamngatan 26-28 | 411 09 Göteborg | Sweden
Tel 031-712 53 00 | Fax 031-313 13 21

Taggar:

Om oss

GHP är en internationellt verksam sjukvårdskoncern som driver specialistkliniker inom utvalda diagnosområden, genom en för sjukvården unik affärsmodell där ledande läkare blir partners och delägare. Varje klinik specialiserar sig på en enskild patientgrupp, vilket leder till en högre effektivitet och kvalitet. Detta är fundamentet för klinikernas och GHP:s verksamhet – ”Kvalitet genom specialisering”. GHP-aktien handlas på Small Cap-listan vid Nasdaq Stockholm under kortnamnet ”GHP”.