Valberedning för GHP Specialty Care AB inför årsstämma 2017

Enligt beslut vid årsstämman 2016 skall GHP Specialty Care AB (publ) (GHP) ha en valberedning bestående av en representant från de tre största ägarna, som önskar utse en representant, jämte styrelseordföranden. Valberedningen skall konstitueras baserat på aktieägarstatistik från Euroclear Sweden AB (tidigare VPC AB) per den sista dagen i september 2016.

Följande har utsetts att ingå i GHP:s valberedning inför årsstämman 2017:

Thomas Eriksson, företräder Metroland BVBA
Magnus Tengby, företräder Annedalsklinken AB
Carl Palmstierna, företräder Johan Wachtmeister inkl. bolag
Carsten Browall, styrelseordförande i GHP Specialty Care AB

Årsstämma i GHP Specialty Care AB (publ) kommer att hållas den 26 april 2017 i Göteborg.

Aktieägare som önskar lämna förslag till GHP:s valberedning kan göra det via e-post till: info@ghp.se (”Till Valberedningen”) eller brev till: GHP Specialty Care AB, Att: Valberedningen, Södra Hamngatan 45, 411 06 Göteborg, senast den 31 januari 2017.

Göteborg 21 oktober 2016
GHP Specialty Care AB (publ)

För frågor hänvisas till:
Carsten Browall, styrelseordförande, Tel: 0702-55 65 32
Susanna Laursen, Tf. CFO, Tel: 0709-61 64 64

GHP är en internationellt verksam sjukvårdskoncern som driver specialistkliniker inom utvalda diagnosområden, genom en för sjukvården unik affärsmodell där ledande läkare blir partners och delägare. Varje klinik specialiserar sig på en enskild patientgrupp, vilket leder till en högre effektivitet och kvalitet. Detta är fundamentet för klinikernas och GHP:s verksamhet – ”Kvalitet genom specialisering”. GHP-aktien handlas på Small Cap-listan vid Nasdaq Stockholm under kortnamnet ”GHP”.

GHP Specialty Care AB (publ) |  Orgnr. 556757-1103
Södra Hamngatan 45 | 411 06 Göteborg | Sweden
Tel 031-712 53 00
| Fax 031-313 13 21 | www.ghp.se

Informationen är sådan som GHP Specialty Care AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 21 oktober 2016 klockan 11:00.

Taggar:

Om oss

GHP är en internationellt verksam sjukvårdskoncern som driver specialistkliniker inom utvalda diagnosområden, genom en för sjukvården unik affärsmodell där ledande läkare blir partners och delägare. Varje klinik specialiserar sig på en enskild patientgrupp, vilket leder till en högre effektivitet och kvalitet. Detta är fundamentet för klinikernas och GHP:s verksamhet – ”Kvalitet genom specialisering”. GHP-aktien handlas på Small Cap-listan vid Nasdaq Stockholm under kortnamnet ”GHP”.