G/On säkrar IT-läckor

Jätteaffärer förlorade på IT-läckor

Så lyder dagens löpsedlar. Vad som ligger bakom det eskalerande samtalsämnet är de hundratals svenska företag, där jätte kontrakt gått om intet sedan hemligheter läckt ut ur databaser där företagen är hyresgäster, skriver Svenska Dagbladet.

Hur kan företag agera för att hantera och skydda sin säkerhetsklassade information?   

För företag är detta en väsentlig fråga att ställa sig. Vart placeras deras data i dagsläget och vem äger moln server nätet?

Molntjänster är hett inom IT-branschen och ett stort utbud av tjänster har under de senare åren tillkommit på marknaden. Grundtanken med molnet är att delar av ett nätverks resurser, eller till och med hela nätverket, kan flyttas ut på internet och hanteras av ett annat företag. Nu ifrågasätts säkerheten i molnet samt aktörerna bakom molntjänsterna. Säkerhetschefen, Henrik Thernlund hos Fortifikationsverket uppger till Svenska Dagbladet att de till och med har indikationer på att dessa startar företag för att komma över företagshemligheter. De slipper ägna sig åt aktivt företagsspionage.

Vad kan företag göra för att förhindra spionage och läckage?

Det är svårt att lösa perimeterskyddet i en molntjänst, vill ägaren av moln server nätet företaget illa så finns det inte så mycket som kan hindra läckage. Det vi föreslår är istället en lösning där företaget själva skapar ett AN (Application Network) en molnliknande tjänst som ägs av det egna företaget.     

G/On ger dig ett eget moln (AN) Billigt och effektivt som du har fullständig kontroll över

För företaget innebär G/On en komplett säkerhetslösning som i en enda produkt, 1. säkrar datorn som användaren ansluter ifrån – utan administration av hårdvaran, 2. autentiserar användaren med stark två-faktorautentisering, 3, säkrar trafiken med mycket hög krypteringsstandard, 4. ger kontroll på vem som kommer in var och 5. hanterar policys och ger rätt tillgång till rätt person under rätt förhållanden. Med ett lätthanterligt management interface så medföljer molnets positiva besparingskostnader i och med minimerat behov av IT-administration.

Nästa sekretessproblematik som vi uppmärksammat här på Giritech är användandet av iPhone och iPad. I dagsläget är dessa två enheter helt utom företagets säkerhetskontroll, att arbeta via dessa medför en stor risk då man kopplar upp sig direkt i företagets LAN och tillåter full access till alla företagets applikationer. G/On kommer att lansera en lösning för att säkra denna typ av distansarbete i Mars. Ingen komplexitet eller större kostnader, endast samma enkla lösning som säkrar ett helt företag men ändå tillåter högsta mobilitet. Detta görs möjligt genom att G/On är en cross plattform lösning som fungerar på Mac, Windows och Linux och nu även i iPhon & iPad.

Så ta kontroll över ditt företags framtid och satsa på en trygg, enkel och effektiv lösning, G/On.   

Kontaktuppgifter: Giritech Sverige, David Söderlund, VD – 08-522 38 005 

 

 

Giritech Svenska AB är en del av den Danska koncernen Giritech A/S och är verksamma inom IT-säkerhetsområdet och kommunikationsinfrastruktur. Giritech är en innovativ utvecklare av programvaror för virtuell access och har med sin produkt G/On revolutionerat synen på IT-säkerhet och distansuppkoppling. G/On ger användaren säker access oavsett plats, från vilken dator som helst till de applikationer som de har rätt att använda. Giritechs vision är att G/On ska bli standard på marknaden och ersätta den föråldrade VPN-tekniken genom att förenkla och stabilisera företags IT-infrastruktur. Med G/On kommer rätt person åt rätt applikation i rätt tid och på rätt plats med en säkerhet av samma standard som används av NATO och Amerikanska försvaret - och det är enkelt. Giritech är en multinationell aktör som växer i snabb takt i alla verksamhetsländer. G/On lösningen är baserad på Giritechs egna patenterade virtuella accessteknik, EMCADSTM (US Patents 7,103,772, 2005 och 7,360 087, 2008), utformad 1997. Giritech Svenska AB står beredda att erövra den svenska marknaden som blir allt mer redo för nästa generations accesslösning, en fullt integrerad säkerhetslösning som i en enda förenklad produkt levererar 256 bitars AES krypterad distansuppkoppling med autentisering, auktorisation, dataskydd och integritet. En expansion av företaget väntas då flera stora kunder insett vad de har att vinna med G/On. Giritech Svenska AB har idag flera kunder inom både privat och offentlig verksamhet, några exempel är SIDA, Lunds Kommun och Advokatfirman Lindahl. G/On innebär total mobilitet, högsta säkerhet, oslagbar enkelhet. G/On Single Point of Management sänker kostnaden för att tillhandahålla alla användare säker åtkomst till applikationer, kontorets datorer och virtuella skrivbord. G/On är här och kommer att ersätta det lappverk av traditionella IT-säkerhetslösningar som idag finns för att skydda företagets nätverk.

Om oss

Giritech Svenska AB är en del av den Danska koncernen Giritech A/S och är verksamma inom kommunikationsinfrastruktur och IT-säkerhetsområdet. Giritech är en innovativ utvecklare av programvaror för virtuell access och har med sin produkt G/On revolutionerat synen på IT-säkerhet, infrastruktur och distansuppkoppling. G/On ger användaren säker access oavsett plats, från vilken dator som helst till de applikationer som han eller hon har rätt att använda. Giritechs vision är att G/On som nästa generations accesslösning ska bli standard på marknaden och ersätta den föråldrade VPN-tekniken genom att förenkla och stabilisera företags IT-infrastruktur. Med G/On kommer rätt person åt rätt applikation i rätt tid och på rätt plats med en säkerhet av samma standard som används av NATO och Amerikanska försvaret - och det är enkelt. Giritech är en multinationell aktör som växer i snabb takt i alla verksamhetsländer. G/On lösningen är baserad på Giritechs egna patenterade virtuella accessteknik, EMCADSTM en fullt integrerad säkerhetslösning som i en enda förenklad produkt levererar 256 bitars AES krypterad distansuppkoppling med autentisering, auktorisation, dataskydd och integritet. G/On innebär total mobilitet, högsta säkerhet, oslagbar enkelhet.

Prenumerera