Extra bolagsstämma i Glasis Holding AB (publ)

Extra bolagsstämma i Glasis Holding AB (publ): * Beslut om riktad nyemission till Norrlandsfonden * Beslut om bemyndigande för styrelsen att nyemittera aktier och/eller konvertibla skuldebrev Vid extra bolagsstämma i Glasis Holding AB, Sundsvall, den 9 mars 2000 beslutades i enlighet med styrelsens förslag att med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt emittera ett konvertibelt skuldebrev till Norrlandsfonden på 4.200.000 kronor. Bolagsstämman beslutade även att bemyndiga styrelsen att under tiden fram till nästkommande ordinarie bolagsstämma besluta om nyemission av aktier och/eller konvertibla skuldebrev förenade med optionsrätt till nyteckning av aktier mot kontant betalning och att därvid kunna avvika från aktieägarnas företrädesrätt. Antalet aktier som skall kunna emitteras respektive antalet aktier som konvertering skall kunna ske till skall högst motsvara ett nominellt belopp om 170.000 kronor, vilket motsvarar högst 850.000 aktier. Bemyndigandet skall kunna utnyttjas i syfte att utveckla bolagets fortsatta verksamhet för tåg- och fartygsindustrin. Sundsvall den 9 mars 2000 GLASIS HOLDING AB (publ) Styrelsen För mer information kontakta: Bengt Andersson, VD Glasis. Tel 060-67 12 30 Judy Forsberg, Controller Glasis. Tel 060-67 12 30 Detta är Glasis Glasis i Sundsvall utvecklar, tillverkar och säljer armerade polymerer. Huvudprodukten är Recore, som är ett lätt, brandhärdigt, stabilt och anpassningsbart konstruktionsmaterial. Materialet används vid tillverkning av golv-, vägg- och takpaneler samt luftkanaler i tåg, bussar och passagerarfartyg. Glasis beräknas omsätta cirka 50 Mkr år 2000. Antalet anställda är 30. Glasis Holding AB är noterat på Aktietorget. ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/03/09/20000309BIT00950/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/03/09/20000309BIT00950/bit0002.pdf

Dokument & länkar