Forskning om regionala tillväxtfaktorer och kluster belönas med 100 000 euro

Maryann Feldman, professor i public policy vid University of North Carolina, tilldelas det världsledande Global Award for Entrepreneurship Research 2013. Feldman får priset för sin framstående forskargärning om innovationer, akademiskt entreprenörskap och faktorer som driver regional tillväxt. Prissumman är 100 000 euro.

Maryann Feldman har i sin forskning intresserat sig särskilt för de entreprenöriella mekanismer som förklarar uppkomsten av kluster och starka tillväxtregioner. Hon har bland annat visat att universitetsmiljöer är nödvändiga men inte tillräckliga för att förklara teknikbaserad ekonomisk tillväxt. Detta har lagt grunden för den framväxande forskningen om kunskaps- och tekniköverföring både mellan företag och mellan universitet och näringsliv.

         Maryann Feldman är en auktoritet inom forskning som handlar om regioners tillväxtfaktorer och kluster, säger Professor Bo Carlsson, Case Western Reserve University, ordförande i Priskommittén. Hon har lämnat väsentliga bidrag till hur man förstår regioners framgång, hur vi ser på entreprenörskap sprunget ur akademiska miljöer och hur relationerna mellan universitet och näringsliv ser ut.

Feldmans arbete spänner över ett brett spektrum. Hon har bl a intresserat sig för nyetableringar inom biotech och läkemedelsindustri, hur nya företag väljer strategi och hur de organiserar sig. Hon har även haft stor betydelse för att utforma politiken inom detta område. Bland annat har hon fungerat som expert för den amerikanska kongressen och rådgivare åt ett flertal organisationer och politiska församlingar inom t.ex. organisation och strategi.

Priskommittén motiverar vidare valet av Maryann Feldman med att hennes forskning kännetecknas av hög kvalitet. Hennes forskning publiceras ofta i respekterade tidskrifter och har därigenom haft stor påverkan på fältet.

Global Award for Entrepreneurship Research delas ut vid en prisceremoni i Stockholm den 15 maj.

För mer information, besök prisets webbplats, www.e-award.org.

För ytterligare information:

Mikael Jorstig, projektledare Global Award for Entrepreneurship Resarch, +46 70 226 00 50.

Pernilla Norlin, kommunikationschef Entreprenörskapsforum, +46 70 144 55 64.

Mikael Jorstig, Project Manager Global Award for Entrepreneurship Resarch, 46 70 226 00 50 eller mikael.jorstig@e-award.org.

Global Award for Entrepreneurship Research belönar forskning som bidragit till att öka förståelsen för entreprenörskap. Priset är med sin prissumma och sin globala ansats unikt i sitt slag. Priset består av statyn ”Guds Hand” av Carl Milles och en prissumma på 100 000 euro. Priset instiftades 1996 och nylanserades under nytt namn 2008. Prisets grundare är Entreprenörskapsforum, medgrundare Institutet för Näringslivsforskning (IFN), medfinansiär VINNOVA och donator Melker Schörling.

Taggar:

Prenumerera

Dokument & länkar