Kungafamiljen bjuder in till Global Child Forum 2015 på Kungliga Slottet

H.M. Konung Carl XVI Gustaf inledningstalar vid Global Child Forum 2015. Statsminister Stefan Löfven, FN:s högkommissarie för mänskliga rättigheter Zeid Ra'ad Al Hussein, Nestlés styrelseordförande Peter Brabeck-Letmathe, Samsungs vice VD Seok Pil Kim, Michael Meehan, CEO, Global Reporting Initiative och Stora Ensos VD Karl-Henrik Sundström är andra ledare som deltar under Forumet.

Forumet samlar 400 inflytelserika globala beslutsfattare från näringsliv, stater, civila samhällen och akademiska världen. Målet är att identifiera lösningar kring de mest angelägna frågorna när det gäller företagens möjligheter att påverka barns rättigheter. Syftet med Forumet är att fungera som en plattform för dialog och att öka medvetenheten om barns rättigheter, särskilt bland multinationella företag och finansiella institutioner.

Världens ledare har enats om nya globala mål för hållbar utveckling (Sustainable Development Goals). Många av målen är direkt kopplade till barns rättigheter och företags ansvar. Samtidigt upplever vi den värsta flyktingkatastrofen sedan andra världskriget. Miljontals barn, ensamma eller med familjer, är på flykt. I skuggan av kriserna fortsätter barns rätt till överlevnad, trygghet, frihet och identitet att kränkas.  Global Child Forum 2015 tar itu med utmaningarna, möjliggör dialog och diskussion samt inspirerar till insatser från alla delar av samhället Särskild tonvikt läggs på behovet av kunskaps- och erfarenhetsutbyte med den privata sektorn.

Talare och gäster deltar i interaktiva paneldiskussioner ochActionLabs” om barns rättigheter. "Vi vill uppmuntra alla intressenter att se barns rättigheter både som en absolut nödvändighet och som en framtids- och innovationsmöjlighet. Företag är viktiga aktörer med förmåga att bidra till positiva samhällsförändringar", säger Åse Bäckström, Managing Director för Global Forum Child. "Genom att identifiera praktiska lösningar och verktyg som ansvarstagande företag kan använda i sin riktiga verksamhet, hoppas vi kunna stärka barns rättigheter."

Global Child Forum 2015 är det femte forumet och hålls för inbjudna gäster den 26 november 2015 på Kungliga Slottet i Stockholm.

Delta i diskussionen på Twitter #gcf2015

Pressinformation:

För ackreditering och intervjuförfrågningar, kontakta Malin.Jansson@bm.com, 070 634 15 16

Om Global Child Forum

Global Child Forums vision är en hållbar värld där barns rättigheter respekteras och har stöd av alla aktörer i samhället. Genom att utgöra en plattform för global dialog, kunskap och sektoröverskridande samarbete främjar Global Child Forum åtgärder som stärker barns rättigheter som en del av företags och finansiella institutioners agenda. Global Child Forum grundades av Kungafamiljen 2009. Sedan dess har Forumet hållits på Slottet och även i Pretoria och Dubai. www.globalchildforum.org

Prenumerera

Dokument & länkar