Nytt verktyg hjälper företag att analysera sin påverkan på barns rättigheter

Global Child Forum och UNICEF lanserar Children´s Rights and Business Atlas, en ny digital plattform som hjälper företag att värdera och mäta sin påverkan på barns rättigheter runt om i världen. 

Lanseringen sker på Kungliga Slottet i Stockholm i samband med att Global Child Forum äger rum. Det interaktiva verktyget är det första i sitt slag och inkluderar index över risker samt globala interaktiva kartor med detaljerad information för olika länder. Målet är att hjälpa företag att identifiera risker och förstå hur deras riskexponering ser ut när det gäller att motverka kränkningar av barns rättigheter. Verktyget erbjuder en kvantitativ bedömning hur väl barns rättigheter skyddas i 198 länder och territorier och i 10 branscher. Samtidigt identifieras områden där företag proaktivt kan bidra till en positiv förändring för barns rättigheter.

“Vi tog initiativ till detta verktyg för att stödja företag när de tar viktiga beslut som inte bara påverkar deras verksamhet – men också barn,” säger Dr. Fiona Rotberg, Research Director på Global Child Forum.  “Plattformen guidar företag när det gäller att identifiera, bedöma, och bevaka vilka risker deras verksamhet utgör i relation till barns rättigheter.

“För första gången har vi ett verktyg som erbjuder detaljerad information och ger företag överallt möjlighet att arbeta inom sin påverksansfär för att respektera och stödja barns rättigheter och välmående,” säger Dr. Andrés Franco, Deputy Director för samarbeten med privat sektor på UNICEF. “Många företag har direkt påverkan på barns liv så detta är ett viktigt steg för att göra det möjligt för dem att ta väl underbyggda beslut med hänsyn till vad som är bäst för barn.”

Plattformen är baserad på ”Childrens Rights and Business Principles” – som är ett program med 10 åtgärdspunkter som företag kan vidta för att respektera och stödja barns rättigheter. (se mer längre ner)

Branscher som täcks in av plattformen är: Jordbruksprodukter, kapitalvaror, mineral- och gruvindustri, energi/olja/gas, finansbranscher (inklusive banker och försäkringsbolag), mat/dryck/konsumtionsvaror, hälsa/sjukvård, IT/telekommunikation, turism samt samhällsnyttig service.

Utforska den nya plattformen här: www.childrensrightsatlas.org

Datan har samlats in och analyserats av Verisk Maplecroft.

Global Child Forum 2015 på Kungliga Slottet, där plattformen lanseras, samlar 400 inflytelserika internationella beslutsfattare från affärsvärlden, politiken, samhället och forskningsvärlden för att diskutera barns rättigheter. Årets tema är barns rättigheter i relation till företags hållbarhetsarbete, med fokus på fördelarna med sektoröverskridande partnerskap. Mer information finns här: www.globalchildforum.org

Du kan också ta del av konversationer kring forumet på Twitter: #gcf2015

För mer information, vänligen kontakta

Global Child Forum

Malin Jansson på Burson Marsteller, +46 (0)70 634 15 16, Malin.Jansson@bm.com

UNICEF

Andrew Mawson

Children’s Rights and Business Chief, +41 229095079, amawson@unicef.org

Om UNICEF

UNICEF, världens ledande barnrättsorganisation, arbetar i över 190 länder för alla barns rätt till överlevnad, trygghet, utveckling och inflytande – både på lång sikt och i katastrofer. Uppgiften är att skapa varaktiga förändringar, inte bara för några barn i en by eller i ett land, utan för alla barn i hela världen. Det handlar om att förverkliga barnkonventionen och se till att alla barn får rent vatten, hälsovård, vaccin, skola, hjälp i katastrofer och skydd mot våld, övergrepp och diskriminering. De barn som har störst behov får hjälp först, oavsett nationalitet, religion eller landets politiska ledning. Arbetet för barnen finansieras helt av frivilliga bidrag.

Om Global Child Forum

Global Child Forums vision är en hållbar värld där barns rättigheter respekteras och har stöd av alla aktörer i samhället. Genom att utgöra en plattform för global dialog, kunskapsöverföring och sektoröverskridande samarbete främjar Global Child Forum åtgärder som stärker barns rättigheter som en del av företags och finansiella institutioners agenda. Global Child Forum grundades av Kungafamiljen 2009. Sedan dess har Forumet hållts på Slottet samt i Pretoria och Dubai. www.globalchildforum.org

Children’s Rights and Business Principles

Children’s Rights and Business principles, som plattformen bygger på, lanserades av FNs Global Compact, UNICEF och Rädda Barnen år 2012, och förmedlar de standards som företag bör följa för att säkerställa att de respekterar och stödjer barns rättigheter. 

Taggar:

Prenumerera