Pressinbjudan: Global Child Forum den 11 april på Kungliga slottet i Stockholm, Sverige

För fjärde gången arrangeras Global Child Forum på Kungliga slottet i Stockholm. Där samlas cirka 400 utvalda ledare från internationella företag, finansiella institutioner, FN och andra institutionella organisationer, civila samhället, den akademiska världen samt från stat och regering för att diskutera barnrättsfrågor.

Forumet, som blivit en tongivande sammankomst kring barns rättigheter, äger rum i närvaro av den svenska kungafamiljen

Årets tema är: "Partnerskap för barns rättigheter - i dag och för framtiden"

Några av forumets ämnen och talare är:

• Världshandelns påverkan på barns rättigheter "

   Amb. Roberto Azevedo, WTO

• Barn i en hållbar värld

   Navanethem "Navi" Pillay, FN: s högkommissarie för mänskliga rättigheter

• Näringslivets engagemang, en global benchmark

     Inger Ashing, VD, Global Child Forum

   Lars Rieben Sørensen, VD och koncernchef, Novo Nordisk

     Mats Granryd, VD och koncernchef, Tele2-koncernen

     Kathleen Cravero-Kristoffersson, President, Oak Foundation

     Hilary Parsons, chef Corporate Responsibility, Nestlé

Se bifogat program för mer information.

Tid och datum

Tid: 08:30, fredagen den 11 april, 2014

Plats: Kungliga slottet, Stockholm

Medtag giltig press - ID. Ackreditering krävs.

För ackreditering och intervjuer, vänligen kontakta Martinus Rönnerman, Pressansvarig, Global Child Forum.

E-postadress: martinus.ronnerman@globalchildforum.org +46 735 22 55 42.

Om Global Child Forum

Global Child Forum är en oberoende, global plattform med intressenter från flera sektorer. Huvudsyftet är att öka kunskapen och föra dialog om hur man bäst främjar barns rättigheter inom ramen för FNs Barnkonvention. Global Child Forum samlar ledare från näringsliv, myndigheter, den akademiska världen och det civila samhället i en gemensam insats för att stödja och förbättra barns rättigheter.