GLOBAL FORUM 2007 - Internationella gäster och heta frågor på stort forum om globaliseringen

Klimat- och energifrågor, jobben och företagandet liksom frågan om en medveten konsumtion är de utmaningar som står på dagordningen när Global Forum ordnar sitt fjärde möte måndagen den 5 november i Göteborg.

Inledningsvis diskuteras framtida utmaningar av Leif Johansson (Volvo), Göran Hägglund (kd), Mona Sahlin (s), Margot Wallström (EU-kommissionen) och Cecilia Malmström (fp).

Omkring 1 000 personer väntas delta vid forumet. Talarna och debattörerna tillhör de främsta inom sina respektive områden, däribland Marcello Malentacchi, Internationa Metalworkers´ Federation (IMF), Professor Judi Wakhungu, chef på African Center for Technology Studies (ACTS) i Kenya och kaffeodlaren Magdalena Morales Montejo från kooperativet Fedecocagua i Guatemala.

Flera heta frågor står i fokus:
• Hur kan vi motverka klimatförändringarna och dess förödande konsekvenser?
• Innebär den starka tillväxten i länder som Ryssland, Kina och Indien att västsvenska jobb försvinner? Kan utvecklingen i dessa länder gynna oss och ge fler jobb här?
• Kan vi köpa oss till en mer rättvis värld genom att konsumera medvetet? Eller är det konsumtionen som är själva problemet?

Ungdomsforum. Samtidigt som huvudprogrammet äger rum anordnas ett ungdoms-
program för 800 gymnasister från Västsverige. Det tar avstamp i de frågor som Global Forum behandlar. Interaktiva mötesplatser och seminarier ger ungdomarna tillfälle att öka sin förståelse för de globala sammanhangen.

Deltagarna ställs bland annat inför intressanta utmaningar i olika stationer och frågar ut och samtalar med makthavare och experter från Volvo, Astra Zeneca, Sida och en rad andra kända företag och organisationer.

Representanter för media är välkomna att bevaka hela forumet eller de delar som är av särskilt intresse. Informella pressträffar kan vid förfrågan ordnas under dagen. Margot Wallström har preliminärt lovat att finnas tillhands kl. 11.00 i pressrummet (rum R2).

Anmälan: Kontakta Åke Magnusson, projektledare, tel: 0708-47 21 39 och 031-61 52 96, eller Maria Olsson, 031-368 41 60.

Datum och tid: Måndag 5 november, från kl 09.00.

Plats: Svenska Mässan, Ingång 8, Göteborg.

Program och info: www.globalforum.nu

----------------------------------------

Föreningen Global Forum bildades år 2000 som en västsvensk mötesplats om sådana omvärldsfrågor som påverkar regionens framtid. Bakom Global Forum står LO, TCO och Svenskt Näringsliv samt Västra Götalandsregionen, Business Region Göteborg och Göteborg & Co Näringslivsgruppen. Grundtanken är att stimulera regionens invånare till reflektion och handling. En viktig utgångspunkt är att globaliseringen erbjuder Västsverige långt fler möjligheter än de problem som måste hanteras. Tidigare möten har handlat om Globaliseringen, Integration/migration och Europa. I genomsnitt har drygt ett 1000-tal personer deltagit vid respektive mötesarrangemang.

Prenumerera

Dokument & länkar