Catella ITstörsta ägare i Glocalnet

CATELLA IT STÖRSTA ÄGARE I GLOCALNET Catella IT har i en riktad nyemission på 325 000 B-aktier investerat 12 miljoner kronor i Glocalnet AB och är därmed företagets kapitalmässigt största ägare. "Nu när tekniken är på plats är Glocalnet väl positionerat för att skapa motsvarande framgång på marknadssidan. Det är där Catella IT kommer in i bilden med sin marknadskompetens, nätverk och finansiella styrka", säger Urban Lindskog, Verkställande Direktör för Catella IT, ett nystartat dotterbolag till Catella Holding AB som fokuserar på tillväxtföretag inom IT och telekommunikation. "Vi är väldigt glada att få Catella IT som största ägare. Vår målsättning har varit att attrahera 'smart kapital' från kunniga och företrädesvis aktiva ägare. Catella IT representerar en grupp med många års erfarenhet från utveckling av kunskapsföretag och kommer nu att fokusera på IT-och telekomområdet. Framför allt hoppas vi kunna dra nytta av Urban Lindskogs gedigna branschkunskaper", kommenterar Stefan Krook, Glocalnets Verkställande Direktör. Glocalnet är ett nästa generationens telekomföretag som på ett innovativt sätt kombinerar telekom-och datanätverksteknologi för att producera mer flexibla och kostnadseffektiva tjänster. För närvarande håller företaget på att bygga upp ett europeiskt nätverk för Voice-over-IP tjänster. Glocalnets kunder är Internet operatörer, systemintegratörer, teleoperatörer och andra organisationer som avser att erbjuda sina kunder IP-telefoni. Glocalnet är initiativtagare till en Voice-over-IP allians som täcker fyra kontinenter. Glocalnet har sitt huvudkontor i Stockholm. Företagets aktie är noterad på Aragon Fondkommissions Reutersida. Catella IT AB är ett nystartat dotterbolag till Catella Holding AB. Catella IT investerar i entreprenöriella och snabbväxande företag inom IT- och telekommunikationssektorn genom en kombination av managementstöd och kapital. Detaljer beträffande transaktionen Glocalnets Styrelse har beslutat att låta Catella IT AB teckna 325 000 B- aktier till priset 37 kronor per aktie i en riktad nyemission. Transaktionen har ett totalt värde på 12,025 miljoner kronor. Catella IT kommer att äga omkring 14 procent av Glocalnets aktiekapital och kontrollera omkring 5 procent av rösterna. Bolagsstämman den 15 april 1998 har auktoriserat Styrelsen att utfärda maximalt 1,6 miljoner B-aktier. Glocalnets Styrelse har samtidigt beslutat angående en optionsplan till de anställda i överensstämmelse med Bolagsstämmans tidigare auktorisation. För ytterligare information kontakta: Stefan Krook, Verkställande Direktör Urban Lindskog, Verkställande Direktör Glocalnet AB (publ) Catella IT AB Tel: 08 - 566 34 101 Tel: 08 - 463 33 07 Mob: 0709 - 279 101 Mob: 0708 - 463 315 E-mail: stefan.krook@glocalnet.com E-mail: urban.lindskog@catella.se Hemsida: www.glocalnet.com ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/1998/12/17/19981217BIT00230/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/1998/12/17/19981217BIT00230/bit0002.pdf

Prenumerera

Dokument & länkar