Franco Fedeli föreslås bli styrelseledamot

Franco Fedeli föreslås bli styrelseledamot Styrelsen i Glocalnet har beslutat föreslå en extra bolagsstämma att Franco Fedeli, VD i Svenska Koppar AB (publ), väljs som ledamot i företagets styrelse. Svenska Koppar AB har förvärvat 200 000 aktier i Glocalnet från Netnet Europe AB, efter att Stefan Krook och Andrin Bachmann meddelat att de avstår från att utnyttja hembudsrätten enligt det aktieägaravtal som upprättats mellan dem och Netnet Europe AB. I samband med förvärvet kommer de aktier som Svenska Koppar AB förvärvat att stämplas om från A-aktier till B-aktier. Före denna omstämpling motsvarade aktieposten 5,6 procent av kapitalet och 21 procent av rösterna. Efter omstämplingen motsvarar aktierna 2,6 procent av rösterna. * Franco Fedeli har en fantastisk erfarenhet och ett ovärderligt nätverk inom IT och telekom i Skandinavien. Huvudägarna är helt ense om att Franco kommer att vara en mycket värdefull resurs i styrelsearbetet när vi nu ytterligare växlar upp verksamheten, säger Stefan Krook , VD och en av huvudägarna i Glocalnet. Vidare har styrelsen fastställt datum för den extra bolagsstämma där valet av Franco Fedeli samt den tidigare föreslagna nyemissionen ska behandlas. Den extra bolagsstämman ska hållas den 16 februari kl. 16.00. Glocalnet AB är noterat på Aragon Fondkommissions Reutersida och är ett nästa generationens telekomföretag. Företaget marknadsför sina tjänster i nära samarbete med lokala marknadspartners, som t ex. Birka Energi och Bredbandsbolaget. Glocalnet har sitt huvudkontor i Stockholm. ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/01/26/20000126BIT00140/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/01/26/20000126BIT00140/bit0002.pdf

Prenumerera

Dokument & länkar