Glocalnet förbereder börsnotering

Glocalnet förbereder börsnotering: Handeln i aktien flyttas till Nya Marknaden Glocalnet har tecknat avtal med MNB Maizels/Nordbanken om att notera Glocalnets aktie på OM Stockholmsbörsens inofficiella lista Nya Marknaden. Listan administreras av OM Stockholmsbörsen och ingår i börsens handelssystem. Dock står inte Nya Marknaden under börsens övervakning. Ansvaret för övervakning av bolagens informationsgivning och övervakning av handeln vilar på den börsmedlem som står som sponsor för bolagen. MNB Maizels/Nordbanken, som är Glocalnets finansiella rådgivare, är sponsor för Glocalnetaktiens listning på Nya Marknaden. Aktien kommer att handlas på Nya Marknaden fr.o.m. den 8 mars. (I kurslistan sorteras bolagen efter sponsor.) Samtidigt avslutas den inofficiella handeln via Aragon. Vår ambition har alltid varit att göra informationen om Glocalnet lättillgänglig för våra små aktieägare, samt för aktiesparare och allmänhet i övrigt. Inför vår notering på O-listan vill vi ytterligare förenkla för dessa grupper att delta i handeln och följa aktiens utveckling. Därför flyttar vi den inofficiella handeln till börsens lista Nya Marknaden, säger Glocalnets VD Stefan Krook. Glocalnet AB är noterat på Aragon Fondkommissions Reutersida och är ett nästa generationens telekomföretag. Företaget marknadsför sina tjänster i nära samarbete med lokala marknadspartners, som t ex. Birka Energi och Bredbandsbolaget. Glocalnet har sitt huvudkontor i Stockholm. ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/03/03/20000303BIT00370/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/03/03/20000303BIT00370/bit0002.pdf

Prenumerera

Dokument & länkar