Glocalnet genomför nyemission:

Glocalnet genomför nyemission: Cognition, Brummer&Partners och Nomura satsar 80 msek Styrelsen i Glocalnet har beslutat föreslå en extra bolagsstämma att genomföra en nyemission riktad till institutionella investerare. Nyemissionen omfattar 500 000 aktier och teckningspriset är 160 kronor, vilket motsvarar den genomsnittliga kursen sedan 1 januari 2000, dvs. under de tolv senaste handelsdagarna. Sammanlagt tillför emissionen Glocalnet 80 msek. Riskkapitalbolaget Cognition AB tecknar 312 500 aktier, (50 msek), Brummer & Partners Kapitalförvaltning AB via Zenitfonden 50 000 aktier (8 msek) och Nomura International Plc. 137 500 aktier (22 msek). Den extra bolagsstämman ska genomföras snarast möjligt. Datum kommer att meddelas inom kort. Utvecklingen på telemarknaden går fort. Glocalnets marknadsposition och teknikförsprång ger goda förutsättningar för att tillvarata de möjligheter som skapas. Med denna emission får vi nu finansiell styrka att göra detta. Vi stärker dessutom vår position genom att vi får tillgång till Cognitions breda erfarenhet inom IT och telekom, samt företagets mycket värdefulla skandinaviska nätverk inom dessa sektorer. Det är något som vi värdesätter högt, säger Mikael Hedlöf, vice VD och ekonomidirektör på Glocalnet. Glocalnet AB är noterat på Aragon Fondkommissions Reutersida och är ett nästa generationens telekomföretag. Företaget marknadsför sina tjänster i nära samarbete med lokala marknadspartners, som t ex. Birka Energi och Bredbandsbolaget. Glocalnet har sitt huvudkontor i Stockholm. ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/01/20/20000120BIT00740/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/01/20/20000120BIT00740/bit0002.pdf

Prenumerera

Dokument & länkar