Glocalnet genomför ytterligare nyemission: Svenska och internationella investerare tillför 80 MSEK

Glocalnet genomför ytterligare nyemission: Svenska och internationella investerare tillför 80 MSEK Styrelsen i Glocalnet har den 29 februari beslutat genomföra en nyemission inom ramen för det bemyndigande som lämnats av den ordinarie bolagsstämman den 20 april 1999. 212.000 B-aktier emitteras till 380 kronor per aktie, totalt 80,5 MSEK. Kursen motsvarar föregående dags stängningskurs. En amerikansk institutionell investerare avser att teckna 80.000 aktier, motsvarande 30,4 MSEK, Catella Fonder 79.000 aktier (30 MSEK), Aragon Fonder 27.500 aktier (10,5 MSEK) och Cognition AB 25.500 aktier (9,7 MSEK). - Det är glädjande att ytterligare kunna stärka vårt institutionella ägande. Dels ger det kapital för ökad expansionstakt, dessutom står vi finansiellt starka inför vår börsintroduktion, säger Mikael Hedlöf vice VD och ekonomidirektör i Glocalnet. Glocalnet AB är noterat på Aragon Fondkommissions Reutersida och är ett nästa generationens telekomföretag. Företaget marknadsför sina tjänster i nära samarbete med lokala marknadspartners, som t ex. Birka Energi och Bredbandsbolaget. Glocalnet har sitt huvudkontor i Stockholm. För ytterligare information vänligen kontakta: Mikael Hedlöf Vice VD, ekonomidirektör Glocalnet AB Box 6896 Västmannagatan 44 A 113 86 Stockholm Tel: 08 - 566 34 100 Fax: 08 - 566 34 141 Mob: 0709-279 144 E-mail: info@glocalnet.com Hemsida: www.glocalnet.com ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/03/01/20000301BIT00210/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/03/01/20000301BIT00210/bit0002.pdf

Prenumerera

Dokument & länkar