Glocalnet har över 50 000 kunder

Glocalnet har över 50 000 kunder Kundtillströmningen till Glocalnet fortsätter. Företagets helårsprognos på 35 000 kunder passerades redan i samband med införandet av förvalsreformen i september. Med över en månad kvar av 1999 har Glocalnet nu passerat 50 000 kunder. Av dessa är ca 35 000 förvalskunder. Trafikvolymen uppgår till cirka 9 miljoner minuter på månadsbasis, jämfört med 6,5 miljoner minuter i början av oktober. Vi ska bli den tredje största teleoperatören med fokus på privatmarknaden i Sverige under nästa år. Nu är vi på god väg. Det bevisar att vår strategi, baserad på samarbeten med företag med stor kundbas och starka varumärken, är framgångsrik, säger Glocalnets VD Stefan Krook. Glocalnet AB är noterat på Aragon Fondkommissions Reutersida och är ett nästa generationens telekomföretag. Företaget marknadsför sina tjänster i nära samarbete med lokala marknadspartners, som t ex. Birka Energi. Glocalnet har sitt huvudkontor i Stockholm. För ytterligare information vänligen kontakta: Stefan Krook Verkställande Direktör Glocalnet AB Box 6896 Västmannagatan 44 A 113 86 Stockholm Tel: 08 - 566 34 100 Fax: 08 - 566 34 141 E-mail: info@glocalnet.com Hemsida: www.glocalnet.com ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/1999/11/25/19991125BIT00110/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/1999/11/25/19991125BIT00110/bit0002.pdf

Prenumerera

Dokument & länkar