Glocalnet utreder förutsättningar för notering på O-listan

Glocalnet utreder förutsättningar för notering på O-listan: Börsintroduktion under 2:a eller 3:e kvartalet 2000 Styrelsen i Glocalnet har beslutat utreda förutsättningarna för en notering av företagets aktie på O-listan vid OM Stockholmsbörsen. Företaget har skrivit avtal med MNB Maizels, ett dotterbolag inom MeritaNordbanken, om finansiell rådgivning under denna process. Glocalnet är inne i en stark expansionsfas. Vi är redan en av de ledande nya teleoperatörerna i Sverige. Vi har en affärsmodell som baseras på partnersamarbeten, vilket ger oss möjlighet till snabb expansion med hög kostnadseffektivitet. Dessutom har vi ett tekniskt försprång gentemot våra konkurrenter, eftersom vår verksamhet helt och hållet baseras på en IP- plattform. Därmed kan vi även expandera serviceutbudet på ett snabbt och kostnadseffektivt sätt, säger Stefan Krook, Glocalnets VD och en av huvudägarna. Vi är således i en utmärkt position för expansion både i Sverige och internationellt. Vi har nyligen beslutat om en kapitalförstärkning genom en nyemission, vilket ger oss möjlighet till kraftfulla marknads- och tjänsteutvecklingssatsningar under detta år. För att kunna öka takten i vår expansion på längre sikt och överföra vårt koncept till andra marknader kommer vi att behöva ytterligare kapital. Därför har vi beslutat att genomföra en publik emission och introducera aktien på en officiell handelsplats. Vi har funnit att för närvarande är den bästa handelsplatsen för Glocalnet OM Stockholmsbörsen och dess O-lista. Ambitionen är att genomföra noteringen inom 4-8 månader dvs under 2:a eller 3:e kvartalet 2000 förutsatt att börsutvecklingen är fortsatt gynnsam, säger StefanKrook. Glocalnet AB är noterat på Aragon Fondkommissions Reutersida och är ett nästa generationens telekomföretag. Företaget marknadsför sina tjänster i nära samarbete med lokala marknadspartners, som t ex Birka Energi och Bredbandsbolaget. Glocalnet har sitt huvudkontor i Stockholm. För ytterligare information vänligen kontakta: Stefan Krook Verkställande Direktör Mikael Hedlöf VVD och Ekonomidirektör Glocalnet AB Box 6896 Västmannagatan 44 A 113 86 Stockholm Tel: 08 - 566 34 100 Fax: 08 - 566 34 141 stefan.krook@glocalnet.com mikael.hedlof@glocalnet.com Hemsida: www.glocalnet.com ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/01/28/20000128BIT00210/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/01/28/20000128BIT00210/bit0002.pdf

Prenumerera

Dokument & länkar