Glocalnets fildelningspolicy skyddar användarnas integritet - Utmanaren Glocalnet lämnar inte ut uppgifter till intresseorganisationer

I ett lagförslag som lämnats till Justitiedepartementet föreslås att internetoperatörerna ska vidta vissa åtgärder mot sina kunder. Bland annat ska kunder som misstänks för upphovsrättsintrång stängas av och deras användaruppgifter lämnas till privata företag och intresseorganisationer. För att bemöta detta hot mot den personliga integriteten antar Glocalnet i dag en fildelningspolicy.

Utredaren Cecilia Renfors har haft i uppdrag att redovisa utvecklingen när det gäller vissa upphovsrättsliga frågor på Internet. Internetleverantörer ska enligt Renfors-utredningens förslag kunna vitesföreläggas för att säga upp avtalet med abonnenter som misstänks för piratkopiering. Dessutom ska operatörer lämna ut vissa typer av användaruppgifter till privata företag och intresseorganisationer. Glocalnet vill tydliggöra sin inställning avseende fildelning och nedladdning. Därför har Glocalnet i dag antagit en fildelningspolicy som bolaget publicerar på sin webbplats.

– För att bemöta hotet mot internetanvändarnas personliga integritet antar Glocalnet i dag en fildelningspolicy. Vi samarbetar med Polismyndigheten för att stoppa farligt och olagligt innehåll, men vi lämnar aldrig ut användaruppgifter till intresseorganisationer, inte ens till Antipiratbyrån, säger Martin Tivéus, VD Glocalnet.

Glocalnet antar i dag en fildelningspolicy som innebär följande:

1. Glocalnet står på användarnas sida och lämnar aldrig ut användaruppgifter på begäran av intresseorganisationer eller privata företag.

2. Glocalnet samarbetar med Polismyndigheten för att utreda brott.

3. Glocalnet anser att det finns både laglig och olaglig fildelning. Den lagliga fildelningen är en viktig del av Internets utveckling.

4. Glocalnet är som privat företag varken åklagare eller domstol och skall inte bedöma vad som är laglig och olaglig fildelning. Det är en uppgift för myndigheter och domstol.


http://newsroom.cision.com/templates/newsList.aspx?id=128&image_id=28154&lan

Prenumerera

Dokument & länkar