Handel i Glocalnets aktie stoppas

Handel i Glocalnets aktie stoppas Handel i Glocalnets aktie stoppades på förmiddagen onsdagen den tredje juni. Handel i aktien planeras att återupptas på fredagen den femte juni 1998. Ytterligare information kommer att ges från företaget innan denna tidpunkt. Glocalnet är ett nästa generationens telekomföretag som på ett innovativt sätt kombinerar telekom-och datanätverksteknologi för att producera mer flexibla och kostnadseffektiva tjänster. För närvarande håller företaget på att bygga upp ett europeiskt nätverk för Voice-over-IP tjänster. Tjänsterna marknadsförs av en rad oberoende marknadspartners. Glocalnet är initiativtagare till en Voice-over-IP allians som täcker fyra kontinenter. Glocalnet har sitt huvudkontor i Stockholm. Företagets aktie är noterad på Aragons Fondkommissions Reutersida. För ytterligare information vänligen kontakta: Stefan Krook Verkställande Direktör Glocalnet AB Tel: +46 8 566 34 100 Fax: +46 8 566 34 141 Hälsingegatan 40, 113 43 Stockholm, Sverige http://www.glocalnet.com E-mail: info@glocalnet.com

Prenumerera

Dokument & länkar