Industrifonden beviljar projektfinansiering på 25 msek

Industrifonden beviljar projektfinansiering på 25 msek Glocalnet har beviljats ett lån från Industrifonden på 25 msek. Lånet är avsett att finansiera utvalda projekt och kommer att betalas ut i poster om 5 msek. Detta möjliggör ytterligare uppväxling i vår expansion. De utvalda projekten syftar till att förstärka våra marknadssatsningar och utveckla nya telefonitjänster. Utbetalningen är kopplad till att vissa delprojekt ska vara genomförda. Vi räknar med att dessa ska genomföras så att det totala lånebeloppet kan vara utbetalt under första halvåret 2000, säger Mikael Hedlöf, vice VD och ekonomidirektör på Glocalnet. ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/01/21/20000121BIT00560/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/01/21/20000121BIT00560/bit0002.pdf

Prenumerera

Dokument & länkar