CROSS ABO TRANSPLANTATION GENOMFÖRD EFTER BEHANDLING MED GLYCOSORBR

Glycorex Transplantation AB (publ.), som handlas på NGM Equity, meddelar att en njurtransplantation över blodgruppsbarriären genomförts efter att patienten behandlats med företagets produkt GlycoSorbR.

Glycorex Transplantation AB utvecklar produkter som bidrar till att minska problemet med organbrist vid transplantationer.

Transplantationstekniken har beskrivits som 1900-talets största medicinska framsteg. Trots att tekniken är så framgångsrik kan endast ett relativt litet antal transplantationer genomföras i förhållande till behovet. En faktor som avsevärt begränsar antalet transplantationer är att givarens blodgrupp måste matcha mottagarens blodgrupp. Det är av stort intresse att introducera metodik som medför att man kan genomföra transplantationer oavsett blodgrupp hos donator och mottagare, s.k. cross-ABO transplantationer.

GlycoSorb-ABOR, en medicinteknisk produkt, har utvecklats av Glycorex Transplantation AB i Lund och har testats i samarbete med transplantationskirurger för att möjliggöra cross-ABO transplantationer.

Den transplantation som nu genomförts skedde efter att patienten (blodgrupp O) behandlats med GlycoSorbR-ABO. Behandlingen medförde att patientens antikroppar gentemot givarens organ (blodgrupp A) eliminerades kvantitativt. Inga sidoeffekter av behandlingen noterades.

För ytterligare information hänvisas till bolagets hemsida, www.glycorex.se,

samt till VD Kurt Nilsson (046-286 57 80).

Om oss

Glycosorb®-ABO är en av Glycorex Transplantation AB egenutvecklad medicinteknisk produkt som används kliniskt i 4 världsdelar för att underlätta blodgruppsinkompatibla transplantationer.Bolaget utvecklar även produkter inom universellt blod och produkter för specifik behandling av autoimmuna sjukdomar, specifikt Myasthenia gravis.Glycorex Transplantation AB har kontor i Lund och Bolagets aktie (NGM: GTAB B) är noterad på NGM Equity på Nordic Growth Market.

Prenumerera

Dokument & länkar