DELÅRSRAPPORT JANUARI – SEPTEMBER 2007

(NGM:GTAB B)

Glycorex Transplantation AB (publ) är ett medicintekniskt företag som bedriver forskning, utveckling och försäljning inom framförallt området organtransplantation.

Företaget har utvecklat och marknadsför en bioteknikbaserad medicinteknisk produkt, Glycosorb®-ABO, som möjliggör transplantationer över blodgrupps-gränsen. Antalet transplantationsmöjligheter ökar därmed. Denna produkt, som är certifierad inom EC-området, har etablerats på flera sjukhus i Sverige och är under lansering i Europa, Turkiet och i Australien. Produkten är under prövning för godkännande på den amerikanska marknaden av Food and Drug Administration i USA.

Glycorex Transplantation AB (publ) har sitt säte på Ideon i Lund och är noterat på NGM Equity sedan september 2001.

Perioden i sammandrag

· Nettoomsättningen för perioden januari-september 2007 var 19,0 MSEK (10,5 MSEK motsvarande period föregående år).

· Under perioden har transplantationscentra i Turkiet och Österrike för första gången använt bolagets produkt.

· 39 transplantationscentra i 14 länder har använt produkten med utmärkta resultat. Fler än 1000 behandlingar har genomförts med produkten. Antal behandlingar per patient varierar.

· Den första lungtransplantationen genomfördes under perioden med hjälp av bolagets produkt och med framgångsrikt resultat.

· I januari och juni inlämnades kompletterande data kring kliniska uppföljningsresultat till FDA i USA.

· Utmärkta kliniska resultat presenterades vid transplantations-kongresser i Stockholm och San Francisco.

· Resultat före avskrivningar blev -0,1 MSEK (-6,4 MSEK). Resultatet efter finansiella poster blev -4,0 MSEK (-10,7 MSEK) inkluderat planenlig avskrivning med -4,4 MSEK (-4,2 MSEK) på tidigare aktiverad utvecklingskostnad och patent. Resultatet per aktie blev

-0,07 SEK (-0,20 SEK).

(För fullständig rapport se bifogad fil.)

Om oss

Glycosorb®-ABO är en av Glycorex Transplantation AB egenutvecklad medicinteknisk produkt som används kliniskt i 4 världsdelar för att underlätta blodgruppsinkompatibla transplantationer.Bolaget utvecklar även produkter inom universellt blod och produkter för specifik behandling av autoimmuna sjukdomar, specifikt Myasthenia gravis.Glycorex Transplantation AB har kontor i Lund och Bolagets aktie (NGM: GTAB B) är noterad på NGM Equity på Nordic Growth Market.

Prenumerera

Dokument & länkar