DEN FÖRSTA BLODGRUPPSINKOMPATIBLA LUNGTRANSPLANTATIONEN GENOMFÖRD MED GLYCOSORB-ABO.

Glycorex Transplantation AB (publ.) som är noterat på NGM Equity, meddelar att den första lungtransplantationen över blodgruppsgränsen genomförts med bolagets produkt Glycosorb-ABO.

Transplantationen genomfördes framgångsrikt på ett större tyskt transplantationscentra.

Mottagaren behandlades med Glycosorb-ABO för att undvika en avstötningsreaktion orsakad av blodgruppsinkompatibiliteten mellan givare och mottagare.

Av speciellt intresse är att givare och mottagare i det här fallet var ’dubbelt’ blodgruppsinkompatibla eftersom givaren var blodgrupp AB och mottagaren blodgrupp O.

Glycosorb-ABO används huvudsakligen för blodgruppsinkompatibla njurtransplantationer, Detta ökar markant antalet transplantationsmöjligheter, speciellt där närstående givare och mottagare inte är blodgruppskompatibla, vilket bidrar till att minska problemen med organbrist och förkortar väntetiderna för ett ökande antal patienter.

Produkten har även använts vid lever- och hjärttransplantation.

Lungtransplantationer genomförs i mindre omfattning än njur- och levertransplantationer, vilket bl.a. beror av svårigheten att hitta en lämplig givarlunga i tid. Möjligheten att transplantera lungor oavsett blodgrupp hos givare och mottagare, ökar möjligheten att transplantera patienten i tid, speciellt då patienten är av blodgrupp O eller B.

Den nya metodiken ger därmed stora fördelar för både patienter och samhälle.

För ytterligare information och tidigare pressmeddelanden hänvisas till bolagets hemsida, www.glycorex.se och tidigare pressmeddelanden.

Kontaktperson: VD Kurt Nilsson, tel. 046 – 286 5230.

Om oss

Glycosorb®-ABO är en av Glycorex Transplantation AB egenutvecklad medicinteknisk produkt som används kliniskt i 4 världsdelar för att underlätta blodgruppsinkompatibla transplantationer.Bolaget utvecklar även produkter inom universellt blod och produkter för specifik behandling av autoimmuna sjukdomar, specifikt Myasthenia gravis.Glycorex Transplantation AB har kontor i Lund och Bolagets aktie (NGM: GTAB B) är noterad på NGM Equity på Nordic Growth Market.

Prenumerera

Dokument & länkar