EMISSIONEN FULLTECKNAD

Sista dag för teckning av aktier i den pågående emissionen var den 30 oktober 2003. Samtliga emitterade aktier har tecknats. Bolagets aktiekapital kommer därför att ökas med 339 390,55 kr genom 6 787 811 nya B-aktier. Efter att emissionen erhållit registrering kommer bolagets aktiekapital att uppgå till 2 375 733,90 kr motsvarande 47 514 678 aktier. Emissionen inbringar 20 363 433 kr före emissionskostnader.

Handel med BTA beräknas påbörjas den 12 november 2003.

Nya ägare i bolaget är bl.a. Catella och Länsförsäkringar. Spectra Fondkommission AB har biträtt bolaget i samband med emissionen.

För ytterligare information om bolaget och tidigare pressmeddelanden hänvisas till bolagets hemsida, www.glycorex.se, samt VD Kurt Nilsson (046-286 57 80).

Om oss

Glycosorb®-ABO är en av Glycorex Transplantation AB egenutvecklad medicinteknisk produkt som används kliniskt i 4 världsdelar för att underlätta blodgruppsinkompatibla transplantationer.Bolaget utvecklar även produkter inom universellt blod och produkter för specifik behandling av autoimmuna sjukdomar, specifikt Myasthenia gravis.Glycorex Transplantation AB har kontor i Lund och Bolagets aktie (NGM: GTAB B) är noterad på NGM Equity på Nordic Growth Market.

Prenumerera

Dokument & länkar