Glycorex Transplantation AB: Delårsrapport och årsstämma – ny tidpunkt

(GTAB B)

(NGM:GTAB B)

I tidigare kalendarier har meddelats att Glycorex delårsrapport offentliggöras 22 maj 2012 och att årsstämman hålls den 4 juni 2012. Dessa datum är ändrade till den 10 maj för rapporten och 14 juni för stämman.

 

Ekonomisk rapportering 2012:

2012-04-30 Årsredovisning offentliggörs

2012-05-10 Delårsrapport offentliggörs

2012-06-14 Årsstämma

2012-08-22 Halvårsrapport offentliggörs

2012-11-01 Delårsrapport offentliggörs

 

Glycorex Transplantation AB (publ) är ett medicintekniskt företag som producerar och marknadsför en egenutvecklad bioteknikbaserad medicinteknisk produkt, Glycosorb®-ABO. Produkten används för transplantationer över blodgruppsgränser. Antalet transplantations-möjligheter ökar därmed. Produkten är godkänd för klinisk användning inom EC-området och används i totalt 22 länder. Produkten är också registrerad i Turkiet, Israel, Kanada, Singapore och Australien. Företaget producerar och säljer i egen regi. Bolaget bedriver även produktutveckling inom området universell blodplasma. Fler än 1000 njurtransplantationer har genomförts med hjälp av bolagets produkter. Varje njurtransplantation har beräknats spara upp till 5 MSEK enbart i sjukvårdskostnader jämfört med alternativ behandling.

 

För ytterligare information och tidigare pressmeddelanden hänvisas till bolagets hemsida, www.glycorex.se, samt VD Kurt Nilsson (046-286 57 80).

Om oss

Glycosorb®-ABO är en av Glycorex Transplantation AB egenutvecklad medicinteknisk produkt som används kliniskt i 4 världsdelar för att underlätta blodgruppsinkompatibla transplantationer.Bolaget utvecklar även produkter inom universellt blod och produkter för specifik behandling av autoimmuna sjukdomar, specifikt Myasthenia gravis.Glycorex Transplantation AB har kontor i Lund och Bolagets aktie (NGM: GTAB B) är noterad på NGM Equity på Nordic Growth Market.

Prenumerera

Dokument & länkar