Glycorex Transplantation AB (publ) bjuder in till Bolagspresentation

Informationsmemorandum avseende Glycorex Transplantation ABs (publ) tidigare aviserade företrädesemission finns sedan den 4 november tillgängligt på http://www.glycorex.se/investerare/nyemission/.

Bolagspresentation:

I samband med företrädesemissionen arrangeras en bolagspresentation till vilken befintliga aktieägare såväl som andra intresserade härmed bjuds in. Presentationen arrangeras på följande plats och tidpunkt:

 

Stockholm Hotell Birger Jarl, Konferensentré Birger Jarlsgatan 61 A

16 november klockan 16:00-17:00

 

Moderator på mötet är Lars Håkansson, Aktiespararna.

 

Antalet platser är begränsade. Anmälan görs till Glycorex Transplantation AB via e-mail till adm@glycorex.ideon.se eller på telefon 046-286 52 35, dock senast den 16 november kl. 14:00.

Välkomna fr.o.m. kl 15:30 för lättare förtäring!

 

Kontakt:

Johan Nilsson, VD, Glycorex Transplantation AB

e-mail: vd@glycorex.ideon.se, telefon: 046-286 52 35              

 

Denna information

Glycorex offentliggör denna information enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande kl 14:35 den 13 november 2015.

 

Om Glycorex Transplantation

Glycorex Transplantation AB (publ) är ett medicintekniskt företag som producerar och marknadsför en egenutvecklad bioteknikbaserad medicinteknisk produkt, Glycosorb®-ABO.

Glycosorb®-ABO är en av Glycorex Transplantation AB egenutvecklad medicinteknisk produkt som används för att underlätta blodgruppsinkompatibla transplantationer, framförallt vid njurtransplantationer från närstående levande givare, men produkten används även vid transplantation av lever, hjärta, lunga och stamceller. Produkten har hittills använts vid fler än 2000 njurtransplantationer och med utmärkta resultat. Varje genomförd njurtransplantation har beräknats spara upp till 5 MSEK enbart i sjukvårdskostnader. Förutom i Europa används produkten i exempelvis Indien, Malaysia, Singapore, Kanada och Australien.

Bolaget bedriver även produktutveckling inom området universell blodplasma och autoimmuna sjukdomar. Glycorex Transplantation AB har kontor i Lund och Bolagets aktie (NGM: GTAB B) är noterad på NGM Equity på Nordic Growth Market.

För ytterligare information, vänligen besök: www.ngm.se.

 

Om oss

Glycosorb®-ABO är en av Glycorex Transplantation AB egenutvecklad medicinteknisk produkt som används kliniskt i 4 världsdelar för att underlätta blodgruppsinkompatibla transplantationer.Bolaget utvecklar även produkter inom universellt blod och produkter för specifik behandling av autoimmuna sjukdomar, specifikt Myasthenia gravis.Glycorex Transplantation AB har kontor i Lund och Bolagets aktie (NGM: GTAB B) är noterad på NGM Equity på Nordic Growth Market.

Prenumerera