Glycorex Transplantation AB (publ) offentliggör Informationsmemorandum samt bjuder in till Bolagspresentation

(GTAB B)

Informationsmemorandum avseende Glycorex Transplantation ABs (publ) tidigare aviserade företrädesemission finns nu tillgängligt på www.glycorex.se.

Bolagspresentation:

I samband med företrädesemissionen arrangeras en bolagspresentation till vilken befintliga aktieägare såväl som andra intresserade härmed bjuds in. Presentationen arrangeras på följande plats och tidpunkt:

Lund Ideon Gateway, Scheelevägen 27, 223 63, 10 november klockan 18:00-19:00

Antalet platser är begränsade. Anmälan görs till Glycorex Transplantation AB via e-mail till adm@glycorex.ideon.se eller på telefon 046-286 52 30, dock senast den 9 november kl. 12:00.

Välkomna!

Ändrat datum:

Perioden för handel med Teckningsrätter har utökats och kommer att ske under 5 - 17 november 2015.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Johan Nilsson, VD, Glycorex Transplantation AB

e-mail: vd@glycorex.ideon.se, telefon: 046-286 52 30              

 

Denna information

Glycorex offentliggör denna information enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande kl 14:15 den 4 november 2015.

Om Glycorex Transplantation

Glycorex Transplantation AB (publ) är ett medicintekniskt företag som producerar och marknadsför en egenutvecklad bioteknikbaserad medicinteknisk produkt, Glycosorb®-ABO.

Glycosorb®-ABO är en av Glycorex Transplantation AB egenutvecklad medicinteknisk produkt som används för att underlätta blodgruppsinkompatibla transplantationer, framförallt vid njurtransplantationer från närstående levande givare, men produkten används även vid transplantation av lever, hjärta, lunga och stamceller. Produkten har hittills använts vid fler än 2000 njurtransplantationer och med utmärkta resultat. Varje genomförd njurtransplantation har beräknats spara upp till 5 MSEK enbart i sjukvårdskostnader. Förutom i Europa används produkten i exempelvis Indien, Malaysia, Singapore, Kanada och Australien.

Bolaget bedriver även produktutveckling inom området universell blodplasma och autoimmuna sjukdomar. Glycorex Transplantation AB har kontor i Lund och Bolagets aktie (NGM: GTAB B) är noterad på NGM Equity på Nordic Growth Market.

För ytterligare information, vänligen besök: www.ngm.se.

 

Om oss

Glycosorb®-ABO är en av Glycorex Transplantation AB egenutvecklad medicinteknisk produkt som används kliniskt i 4 världsdelar för att underlätta blodgruppsinkompatibla transplantationer.Bolaget utvecklar även produkter inom universellt blod och produkter för specifik behandling av autoimmuna sjukdomar, specifikt Myasthenia gravis.Glycorex Transplantation AB har kontor i Lund och Bolagets aktie (NGM: GTAB B) är noterad på NGM Equity på Nordic Growth Market.

Prenumerera

Dokument & länkar