Glycorex Transplantation ABs (publ) företrädesemission kraftigt övertecknad

(GTAB B)

Glycorex Transplantation AB (publ), som är noterat på NGM Equity, meddelar: Teckningsperioden för företrädesemissionen i Glycorex avslutades den 13 november 2013 och sammanräkningen visar att emissionen tecknades till cirka 180 procent. Teckning med stöd av teckningsrätter motsvarar cirka 83 procent och teckning utan stöd av teckningsrätter motsvarar cirka 97 procent av de erbjudna aktierna.

”Det är oerhört glädjande att vi har ett så stort intresse för bolaget och för nyemissionen. Genom att nyemissionen nu är i hamn kan Glycorex gå vidare i den internationella satsningen på Glycosorb®-ABO, finansiera den begränsade studien i USA och fokusera på färdigställandet av renrum för utveckling och tillverkning av produkter till marknaden för Universell blodplasma UBP.”, kommenterar VD Johan Nilsson.

Tilldelning av aktier tecknade utan stöd av teckningsrätter kommer att ske i enlighet med de tilldelningsprinciper som beskrivs i det Informationsmemorandum som upprättats i samband med företrädesemissionen. Meddelande till de som erhåller tilldelning av aktier tecknade utan stöd av teckningsrätter skickas ut omkring den 25 november 2013.

Handel med betalda tecknade aktier (GTAB BTB) sker på NGM Equity fram till dess att Bolagsverket har registrerat nyemissionen. Denna registrering beräknas ske under december 2013.

Finansiell och legal rådgivare

Västra Hamnen Fondkommission är finansiell rådgivare till Glycorex i företrädesemissionen och Advokatfirman Lindmark Welinder juridisk rådgivare till Glycorex.

 

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Johan Nilsson, VD, Glycorex Transplantation AB

e-mail: vd@glycorex.ideon.se                    

 

Denna information

Glycorex Transplantation AB (publ) offentliggör denna information enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande kl 12.20 den 19 november 2013.

Om Glycorex Transplantation

Glycorex Transplantation AB (publ) är ett medicintekniskt företag som producerar och marknadsför en egenutvecklad bioteknikbaserad produkt, Glycosorb®-ABO. Produkten används för transplantationer över blodgruppsgränser. Antalet transplantationsmöjligheter ökar därmed och behandlingen med bolagets produkter har blivit rutin på flera transplantationscentra. Produkten är godkänd för klinisk användning inom EC-området och används i totalt 23 länder. Bolaget bedriver även produktutveckling inom området universell blodplasma. Fler än 1 200 njurtransplantationer har genomförts med hjälp av bolagets produkter. Varje njurtransplantation har beräknats spara upp till 5 MSEK enbart i sjukvårdskostnader jämfört med alternativ behandling.

Glycorex har kontor i Lund och Bolagets aktie (NGM: GTAB B) är noterad på NGM Equity på Nordic Growth Market. För ytterligare information, vänligen besök: www.ngm.se.

Om oss

Glycosorb®-ABO är en av Glycorex Transplantation AB egenutvecklad medicinteknisk produkt som används kliniskt i 4 världsdelar för att underlätta blodgruppsinkompatibla transplantationer.Bolaget utvecklar även produkter inom universellt blod och produkter för specifik behandling av autoimmuna sjukdomar, specifikt Myasthenia gravis.Glycorex Transplantation AB har kontor i Lund och Bolagets aktie (NGM: GTAB B) är noterad på NGM Equity på Nordic Growth Market.

Prenumerera