Glycorex Transplantation ABs (publ) företrädesemission kraftigt övertecknad och tillträde till nytt land (GTAB B)

Glycorex Transplantation AB (publ), som är noterat på NGM Equity, meddelar: Teckningsperioden för företrädesemissionen i Glycorex avslutades den 19 november 2015 och sammanräkningen visar att emissionen tecknades till 203 procent. Bolaget kommer således att ta in hela det kapital på 8,55 miljoner kr som planerats. Antalet B-aktier i bolaget kommer därmed öka med 5,7 miljoner. Teckning med stöd av teckningsrätter motsvarar cirka 67 procent och teckning utan stöd av teckningsrätter motsvarar cirka 136 procent av de erbjudna aktierna. Bolaget har dessutom fått klartecken att tillsammans med en distributör sälja Glycosorb®-ABO i Kuwait.

”Det är oerhört glädjande att vi har ett så stort intresse för bolaget och för nyemissionen. Genom att nyemissionen nu är i hamn kan Glycorex gå vidare med att externt validera, registrera och därefter påbörja marknadsföring av våra produkter inom UBP-projektet. Naturligtvis har vi fortsatt stor tilltro till Bolagets nuvarande huvudprodukt, men vi ser mycket ljust på en utökning av den befintliga produktportföljen med produkter för behandling av blodgivarblod (UBP) – produkter som har en större försäljningspotential än dagens huvudprodukt Glycosorb®-ABO. Våra interna kostnader för utveckling kommer därmed också att minska. Vi har dessutom nu klartecken att tillsammans med vår distributör i Kuwait sälja produkten där. Distributören avser att inom kort påbörja en offentlig upphandling med ett stort transplantationscentra i Kuwait. Om det faller väl ut, ser vi detta som en inkörsport till andra närliggande länder.”

Tilldelning av aktier tecknade utan stöd av teckningsrätter kommer att ske i enlighet med de tilldelningsprinciper som beskrivs i det Informationsmemorandum som upprättats i samband med företrädesemissionen.

 

Emissionsinstitut och legal rådgivare

Aktieinvest FK AB är emissionsinstitut och Advokatfirman Lindmark Welinder legal rådgivare åt Glycorex i samband med företrädesemissionen.

 

Kontakt:

Johan Nilsson, VD, Glycorex Transplantation AB

e-mail: vd@glycorex.ideon.se, telefon: 046-286 52 30              

 

Denna information

Glycorex offentliggör denna information enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande kl 14:50 den 25 november 2015.

 

Om Glycorex Transplantation

Glycosorb®-ABO är en av Glycorex Transplantation AB egenutvecklad medicinteknisk produkt som används kliniskt i 4 världsdelar för att underlätta blodgruppsinkompatibla transplantationer, framförallt vid njurtransplantationer från närstående levande givare, men produkten används även vid transplantation av lever, hjärta, lunga och stamceller. Produkten har hittills använts vid fler än 2000 njurtransplantationer och med utmärkta korttids- och långtidsresultat som presenterats i över 40 artiklar i ansedda medicinska tidskrifter. Varje genomförd njurtransplantation har beräknats spara upp till 5 MSEK enbart i sjukvårdskostnader. Förutom i Europa används produkten i exempelvis Indien, Malaysia, Singapore, Kanada och Australien.

Glycorex Transplantation AB har kontor i Lund och Bolagets aktie (NGM: GTAB B) är noterad på NGM Equity på Nordic Growth Market.

För ytterligare information, vänligen besök: www.ngm.se.

Om oss

Glycosorb®-ABO är en av Glycorex Transplantation AB egenutvecklad medicinteknisk produkt som används kliniskt i 4 världsdelar för att underlätta blodgruppsinkompatibla transplantationer.Bolaget utvecklar även produkter inom universellt blod och produkter för specifik behandling av autoimmuna sjukdomar, specifikt Myasthenia gravis.Glycorex Transplantation AB har kontor i Lund och Bolagets aktie (NGM: GTAB B) är noterad på NGM Equity på Nordic Growth Market.

Prenumerera