LARS HEDBYS NY VD I GLYCOREX TRANSPLANTATION AB

(NGM: GTAB B)Glycorex Transplantation AB (publ.), som är noterat på NGM Equity, meddelar att bolaget har anställt Lars Hedbys till Vd i Glycorex Transplantation AB.

Glycorex Transplantation AB har anställt Lars Hedbys som VD. Lars Hedbys är tekn. dr i Tillämpad Biokemi och har mer än 15 års erfarenhet från ledande befattningar inom publika och privata företag inom life science bl a platschef för AstraZeneca i Lund. Lars Hedbys har en gedigen erfarenhet av företagsledning och affärsutveckling i forskningsintensiva och snabbt växande life science företag och är medgrundare av företagen Idogen AB och Regenesance BV. Lars curriculum inkluderar även olika styrelseuppdrag inom life science företag och organisationer. Lars kommer närmast från en befattning som VD för AB Mando och börjar sin nya befattning den 1e september.

Enligt bolagets grundare och Vd sedan 15 år, Kurt Nilsson, har bolaget gått igenom tre huvudsakliga faser: En initial fas där bolagets nuvarande huvudprodukt, Glycosorb-ABO, utvecklades och registrerades för klinisk användning, en introduktionsfas där produkten lanserades samt en tredje fas där bolagets tillväxt gått relativt snabbt och genererar vinst.

I den expansionsfas som bolaget nu befinner sig krävs ytterligare uppbyggnad av bolagets marknadsorganisation, utveckling av kompletterande produkter samt personal med kompletterande erfarenhet. Vi gör bedömningen att Lars Hedbys passar mycket väl in i denna tillväxtfas.

Behandling av patienter med Glycosorb-ABO gör det möjligt att transplantera även blodgrupps-inkompatibla organ och bidrar till att minska problemen med organbrist.

Glycosorb-ABO används idag framförallt i Europa, men även i Australien och Singapore, på drygt 80 transplantationscentra, framförallt vid blodgruppsinkompatibla njurtransplantationer, men även vid transplantation av lever, hjärta, lunga och stamceller.

Resultat som erhållits visar att ABO-inkompatibla njurtransplantationer efter behandling av mottagaren med Glycosorb-ABO, kan genomföras med långtidsresultat som är likvärdiga med ABO-kompatibla njurtransplantationer.

Detta bidrar till att ytterligare etablera metoden som en möjlighet att transplantera fler patienter och minska problemen med organbrist.

Förutom denna huvudapplikation arbetar bolaget för närvarande med utveckling av produkter inom blodområdet, bland annat universell blodplasma.

Vi hänvisar till tidigare pressmeddelanden och bolagets årsredovisning (www.glycorex.se) samt till bolagets Vd, Kurt Nilsson, 046 286 5780, för ytterligare information.

Om oss

Glycosorb®-ABO är en av Glycorex Transplantation AB egenutvecklad medicinteknisk produkt som används kliniskt i 4 världsdelar för att underlätta blodgruppsinkompatibla transplantationer.Bolaget utvecklar även produkter inom universellt blod och produkter för specifik behandling av autoimmuna sjukdomar, specifikt Myasthenia gravis.Glycorex Transplantation AB har kontor i Lund och Bolagets aktie (NGM: GTAB B) är noterad på NGM Equity på Nordic Growth Market.

Prenumerera

Dokument & länkar