NY APPLIKATION, BOLAGETS PRODUKT ANVÄND VID BLODGRUPPS-KOMPATIBEL TRANSPLANTATION (GTAB B)

Glycorex Transplantation AB (publ.), som är noterat på NGM Equity, meddelar att Glycosorb®-ABO använts efter en blodgruppskompatibel, kombinerad transplantation av njure och bukspottkörtel.

Transplantationen genomfördes från en avliden givare av blodgrupp 0 till en patient med blodgrupp B, en så kallad major compatible / minor incompatible transplantation. Patienten, som var diabetiker, utvecklade efter några dagar allvarlig hemolys och uppvisade ingen eller låg njurfunktion (delayed graft funktion). Detta orsakades av antikroppar mot blodgrupp B, vilka producerades efter transplantationen av givarens vita blodceller, så kallade passenger lymfocytes som följde med de transplanterade organen. Eftersom mottagaren var av blodgrupp B, så reagerade antikropparna mot blodgrupp B med mottagarens röda blodceller (blodgrupp B).

Patienten behandlades därför med Glycosorb®-ABO, B-kolonn, vilken specifikt eliminerade antikropparna mot blodgrupp B. Efter behandling så hävdes hemolysen och njurfunktionen förbättrades succesivt till normal funktion.

Till vänster nedan illustreras blodgruppskompatibla / minor inkompatibla transplantationer.           Till höger nedan illustreras hur användning av Glycosorb®-ABO möjliggör transplantation oavsett blodgrupp hos givare och mottagare.

(För bild, se bifogad fil)

Antikroppar specifika mot blodgrupp A respektive B kan även introduceras i signifikanta mängder och orsaka motsvarande symtom som nämnts ovan, i de fall då IVIG, intravenöst immunoglobulin, ges före/efter transplantationerna eller ges exempelvis i samband med immunbristsjukdomar. IVIG är framställt från blodgivare och innehåller antikroppar mot blodgrupp A och B.

Glycosorb®-ABO har utvecklats av bolaget för att specifikt reducera de blodgruppsspecifika antikroppar hos mottagaren som annars leder till avstötningsreaktioner vid transplantation av ett blodgruppsinkompatibelt organ. Behandlingen gör det möjligt att transplantera även blodgruppsinkompatibla organ och bidrar till att minska problemen med organbrist.

Totalt har nu 117 transplantationscentra använt produkten.

Glycosorb-ABO används idag i 23 länder, framförallt i Europa, men även i Australien, Kanada, Malaysia, Indien och Singapore, framförallt vid blodgruppsinkompatibla njurtransplantationer, men även vid transplantation av lever, hjärta, lunga, stamceller samt kombinerad transplantation av njure/bukspottkörtel. Totalt har fler än 1200 transplantationer genomförts.

Vi hänvisar till tidigare pressmeddelanden och bolagets årsredovisning (www.glycorex.se) samt till bolagets Vd, Johan Nilsson, vd@glycorex.ideon.se, för ytterligare information.

Om oss

Glycosorb®-ABO är en av Glycorex Transplantation AB egenutvecklad medicinteknisk produkt som används kliniskt i 4 världsdelar för att underlätta blodgruppsinkompatibla transplantationer.Bolaget utvecklar även produkter inom universellt blod och produkter för specifik behandling av autoimmuna sjukdomar, specifikt Myasthenia gravis.Glycorex Transplantation AB har kontor i Lund och Bolagets aktie (NGM: GTAB B) är noterad på NGM Equity på Nordic Growth Market.