Ny kund i Spanien

Glycorex Transplantation AB (publ.), som är noterat på NGM Equity, meddelar att ett nytt centra har tillkommit som kund i Spanien. Centrat är ett av de största i Spanien avseende njurtransplantationer från närstående, levande givare (LD). Man planerar att initialt genomföra två blodgruppsinkompatibla LD njurtransplantationer med Bolagets huvudprodukt Glycosorb®-ABO. Som tidigare meddelats har Glycorex noterat ett förnyat intresse för produkten i bland annat Spanien där marknaden för Glycosorb®-ABO i stort sett varit obefintlig sedan finanskrisen.

Spanien har ökat antalet njurtransplantationer från LD njurtransplantationer under senare år och är nu uppe i ett antal som motsvarar den volym som gjordes i Tyskland 2004, då Glycosorb®-ABO började användas där.

Andelen LD njurtransplantationer globalt sett ligger på drygt 40 %, i Europa på ca 24 % och i Spanien ligger motsvarande siffra på cirka 15 % av det totala antalet njurtransplantationer, vilket innebär att man har god potential att fortsatt öka antalet LD njurtransplantationer.

Ersättningsnivåerna för blodgruppsinkompatibla LD njurtransplantationer har förbättrats i vissa regioner jämfört med tidigare, vilket gynnar genomförandet av fler blodgruppsinkompatibla LD njurtransplantationer och därmed även en ökad användning av Glycosorb®-ABO.

Som tidigare kommunicerats har Bolaget en representant i Spanien vars primära uppgift är att intensifiera marknadsföringsarbetet av Glycosorb®-ABO och bygga starka relationer med läkare och andra administrativt viktiga intressenter. 

 

Kontakt:

Johan Nilsson, VD, Glycorex Transplantation AB

e-mail: vd@glycorex.ideon.se, telefon: 046-286 52 30              

 

Denna information

Glycorex offentliggör denna information enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande kl 16:35 den 17 november 2015.

 

Om Glycorex Transplantation

Glycosorb®-ABO är en av Glycorex Transplantation AB egenutvecklad medicinteknisk produkt som används kliniskt i 4 världsdelar för att underlätta blodgruppsinkompatibla transplantationer, framförallt vid njurtransplantationer från närstående levande givare, men produkten används även vid transplantation av lever, hjärta, lunga och stamceller. Produkten har hittills använts vid fler än 2000 njurtransplantationer och med utmärkta korttids- och långtidsresultat som presenterats i över 40 artiklar i ansedda medicinska tidskrifter. Varje genomförd njurtransplantation har beräknats spara upp till 5 MSEK enbart i sjukvårdskostnader. Förutom i Europa används produkten i exempelvis Indien, Malaysia, Singapore, Kanada och Australien.

 

Glycorex Transplantation AB har kontor i Lund och Bolagets aktie (NGM: GTAB B) är noterad på NGM Equity på Nordic Growth Market.

 

För ytterligare information, vänligen besök: www.ngm.se.

 

Om oss

Glycosorb®-ABO är en av Glycorex Transplantation AB egenutvecklad medicinteknisk produkt som används kliniskt i 4 världsdelar för att underlätta blodgruppsinkompatibla transplantationer.Bolaget utvecklar även produkter inom universellt blod och produkter för specifik behandling av autoimmuna sjukdomar, specifikt Myasthenia gravis.Glycorex Transplantation AB har kontor i Lund och Bolagets aktie (NGM: GTAB B) är noterad på NGM Equity på Nordic Growth Market.

Prenumerera