ÖKAD ACCEPTANS FÖR GLYCOSORB-ABO

Glycorex Transplantation (publ., noterat på NGM Equity), är ett medicintekniskt företag som utvecklar och marknadsför produkter inom området organtransplantation.

Glycosorb®-ABO är certifierad för marknadsföring och försäljning inom EU-området. Denna produkt underlättar transplantationer över blodgruppsgränserna och ökar antalet transplantationsmöjligheter.

Produkten har också en stor potential för att underlätta andra typer av transplantationer över blodgruppsgränsen och har förutom vid njurtransplantationer använts för att underlätta lever- och hjärttransplantation.

Produkten är nu väl kliniskt accepterad i Sverige, vilket underlättar den fortsatta marknadsföringen i Europa. Produkten används även på sjukhus i Belgien och ett ökande antal transplantationscentra är nu beredda att börja använda produkten.

Företaget har under hösten noterat ett stort intresse från flera större transplantationscentra runtom i Europa. Bl.a. har nu erhållits klartecken från sjukhus i Grekland och tidigare från sjukhus i Tyskland om att börja använda produkten. Enbart den tyska marknaden är ca tio ggr större än den svenska.

Behovet av att öka antalet transplantationer är stort och mer än 100 000 patienter väntar akut på njurtransplantation i Väst-Europa och i USA, men endast ca 30 000 njurpatienter blir transplanterade per år. Antalet dialyspatienter är nu ca 1 miljon och förväntas fortsatt öka.

Ett stort antal annars möjliga transplantationer har tidigare inte genomförts, trots att det funnits givare, på grund av att blodgrupperna inte stämt överens mellan givare och mottagare. Denna typ av transplantation kan nu genomföras efter behandling med Glycosorb-ABO.

För ytterligare information och tidigare pressmeddelanden hänvisas till

bolagets hemsida, www.glycorex.se, samt VD Kurt Nilsson, 046 286 5780

Om oss

Glycosorb®-ABO är en av Glycorex Transplantation AB egenutvecklad medicinteknisk produkt som används kliniskt i 4 världsdelar för att underlätta blodgruppsinkompatibla transplantationer.Bolaget utvecklar även produkter inom universellt blod och produkter för specifik behandling av autoimmuna sjukdomar, specifikt Myasthenia gravis.Glycorex Transplantation AB har kontor i Lund och Bolagets aktie (NGM: GTAB B) är noterad på NGM Equity på Nordic Growth Market.

Prenumerera

Dokument & länkar