POSITIVT BESKED I PROCESSEN ATT UPPNÅ ETT GODKÄNNANDE I USA

Glycorex Transplantation AB (publ., noterat på NGM Equity), meddelar att FDA (Food and Drug Administration) i USA har beslutat att tilldela företagets produkt Glycosorb®-ABO ´Humanitarian use device designation´. Detta är inget godkännande, men utgör ett viktigt steg i processen för att uppnå ett godkännande av produkten i USA.

Glycorex Transplantation är ett medicintekniskt företag som utvecklar och marknadsför produkter inom området organtransplantation.

Glycosorb®-ABO är certifierad för marknadsföring och försäljning inom EU-området. Produkten används på transplantationssjukhus för att underlätta transplantationer över blodgruppsgränserna och ökar antalet transplantationsmöjligheter.

Behovet av att öka antalet transplantationer är stort och mer än 100 000 patienter väntar akut på njurtransplantation i Väst-Europa och i USA, men endast ca 30 000 njurpatienter blir transplanterade per år, varav ca 14 000 i USA. Antalet dialyspatienter är nu ca 1 miljon (ca 450 000 i USA) och förväntas fortsatt öka.

Ett stort antal annars möjliga transplantationer har tidigare inte genomförts, trots att det funnits givare, på grund av att blodgrupperna inte stämt överens mellan givare och mottagare.

Denna typ av transplantation kan nu genomföras efter behandling med Glycosorb®-ABO.

För ytterligare information och tidigare pressmeddelanden hänvisas till

bolagets hemsida, www.glycorex.se, samt VD Kurt Nilsson, 046 286 5780

Om oss

Glycosorb®-ABO är en av Glycorex Transplantation AB egenutvecklad medicinteknisk produkt som används kliniskt i 4 världsdelar för att underlätta blodgruppsinkompatibla transplantationer.Bolaget utvecklar även produkter inom universellt blod och produkter för specifik behandling av autoimmuna sjukdomar, specifikt Myasthenia gravis.Glycorex Transplantation AB har kontor i Lund och Bolagets aktie (NGM: GTAB B) är noterad på NGM Equity på Nordic Growth Market.

Prenumerera

Dokument & länkar