PRESSMEDDELANDE 00 01 21

Positiva resultat i ny studie.

Glycorex Transplantation AB (som handlas på SBI s väntelista) meddelar att en ny studie av en av företagets produkter genomförts, där ett flertal parametrar testades vad avser funktion och säkerhet. Resultaten bekräftar tidigare resultat, att produkten effektivt och specifikt tar bort komponenter från blodplasma, som leder till en s.k. hyperakut avstötning vid transplantationer av organ över den s.k. blodgruppsbarriären.

Dessutom studerades ett flertal parametrar för att utvärdera produktens säkerhet.

De utförda testerna indikerar att användning av produkten inte ledde till några oönskade effekter.

Idag utförs ca. 55.000 transplantationer per år ´worldwide´. Detta är inte alls tillräckligt för att behandla de patienter, som är i akut behov av ett nytt organ och behovet av metoder, som kan öka antalet transplantationer, är därför mycket stort. Man räknar med att behovet är minst ca. 60.000 ytterligare hjärttransplantationer och minst ca 150.000 ytterligare njurtransplantationer per år.

Avsevärda vinster för individ, sjukvård och samhälle kan vinnas om antalet transplantationer kan ökas.

Glycorex Transplantation AB utvecklar och testar produkter tillsammans med ledande företag och sjukhus inom transplantationsområdet, för att minimera avstötningsproblemen vid transplantationer över den s.k. blodgruppsbarriären (t.ex. blodgrupp A donator till blodgrupp B patient), samt vid s.k. xenotransplantationer (transplantation av celler och organ från gris till människa).

`De resultat vi hittills erhållit är mycket positiva och kommer att följas upp med ytterligare analyser och studier i år´, meddelar företagets vd, Dr. Kurt Nilsson.

Företagets mål är att, som planerat vid introduktionen på SBI s väntelista, söka godkännande hos myndigheterna för försäljning av bolagets medicintekniska produkt under år 2000.

Glycorex Transplantation AB

Frågor med anledning av detta pressmeddelande kan ställas till VD Kurt Nilsson, 046-2865780.

Om oss

Glycosorb®-ABO är en av Glycorex Transplantation AB egenutvecklad medicinteknisk produkt som används kliniskt i 4 världsdelar för att underlätta blodgruppsinkompatibla transplantationer.Bolaget utvecklar även produkter inom universellt blod och produkter för specifik behandling av autoimmuna sjukdomar, specifikt Myasthenia gravis.Glycorex Transplantation AB har kontor i Lund och Bolagets aktie (NGM: GTAB B) är noterad på NGM Equity på Nordic Growth Market.

Prenumerera