PRESSMEDDELANDE 2000-01-14

Kallelse till ny stämma (rättelse). Istället för den 20 januari, som meddelats

i pressmeddelande av den 5 januari, kommer extra bolagsstämma i Glycorex Transplantation AB, (publ) att hållas fredagen den 28 januari. Under förutsättning av bolagsstämmans godkännande, kommer avstämningsdag för företrädesemissionen att bli den 4 februari 2000.

Styrelsen, Glycorex Transplantation AB (publ)

Frågor angående detta pressmeddelande kan ställas till företagets VD, Kurt Nilsson,

046-185780.

Om oss

Glycosorb®-ABO är en av Glycorex Transplantation AB egenutvecklad medicinteknisk produkt som används kliniskt i 4 världsdelar för att underlätta blodgruppsinkompatibla transplantationer.Bolaget utvecklar även produkter inom universellt blod och produkter för specifik behandling av autoimmuna sjukdomar, specifikt Myasthenia gravis.Glycorex Transplantation AB har kontor i Lund och Bolagets aktie (NGM: GTAB B) är noterad på NGM Equity på Nordic Growth Market.

Prenumerera