PRESSMEDDELANDE 2000-03-14

Emission i Glycorex Transplantation AB fulltecknad

Glycorex Transplantation AB (publ), som handlas på SBIs väntelista, meddelar att

bolagets beslutade emission om totalt 18.5 miljoner kronor (totalt 8.5 miljoner B-aktier)

blev fulltecknad. Intresset för att teckna aktier var mycket stort, både från bolagets aktieägare och från andra investorer.

Glycorex Transplantation ABs affärsidé är att utveckla produkter som bidrar till att lösa problemet med organbrist vid transplantationer. Det finns idag ett stort behov av dessa produkter.

Emissionen möjliggör för Glycorex Transplantation att fortsätta sina hittills mycket framgångsrika studier och tester av bolagets produkter inom transplantationsområdet samt att färdigställa ett GMP-lab för produktion i samband med lansering av produkterna.

Styrelsen i Glycorex Transplantation AB

För ytterligare information hänvisas till bolagets VD Kurt Nilsson (046-286 57 80).

Om oss

Glycosorb®-ABO är en av Glycorex Transplantation AB egenutvecklad medicinteknisk produkt som används kliniskt i 4 världsdelar för att underlätta blodgruppsinkompatibla transplantationer.Bolaget utvecklar även produkter inom universellt blod och produkter för specifik behandling av autoimmuna sjukdomar, specifikt Myasthenia gravis.Glycorex Transplantation AB har kontor i Lund och Bolagets aktie (NGM: GTAB B) är noterad på NGM Equity på Nordic Growth Market.

Prenumerera