RÄTTELSE

Rättelse till pressmeddelande från Glycorex Transplantation AB 2000-01-05.

Rätt datum för extra bolagsstämma är den 20 januari,

ej som tidigare angivits i pressmeddelandet av 2000-01-05.

Datum för bokslutskommuniké i Glycorex Transplantation AB är 2000-02-29.

Om oss

Glycosorb®-ABO är en av Glycorex Transplantation AB egenutvecklad medicinteknisk produkt som används kliniskt i 4 världsdelar för att underlätta blodgruppsinkompatibla transplantationer.Bolaget utvecklar även produkter inom universellt blod och produkter för specifik behandling av autoimmuna sjukdomar, specifikt Myasthenia gravis.Glycorex Transplantation AB har kontor i Lund och Bolagets aktie (NGM: GTAB B) är noterad på NGM Equity på Nordic Growth Market.

Prenumerera