UTMÄRKTA LÅNGTIDSRESULTAT PRESENTERADE PÅ KONGRESS I FRANKFURT.

(GTAB B)

Glycorex Transplantation AB (publ.), som är noterat på NGM Equity, meddelar att utmärkta långtidsresultat av blodgruppsinkompatibla njurtransplantationer med bolagets produkt Glycosorb®-ABO presenterats på DTG, Deutsche Transplantationsgesellschaft, Frankfurt.

Resultaten av blodgruppsinkompatibla njurtransplantationer under 7 år, där patienterna (35 patienter ingick i denna grupp) behandlats före transplantationen med Bolagets produkt Glycosorb®-ABO, var bättre eller minst lika bra som för blodgruppskompatibla njurtransplantationer (117 patienter) genomförda under samma period.

Patientöverlevnaden i båda grupperna var 100% och överlevnad av den transplanterande njuren var 97% i den blodgruppsinkompatibla gruppen versus 92% i den blodgruppskompatibla gruppen. Njurfunktionen var likvärdig mellan de båda grupperna. Signifikant färre rejektioner noterades i den blodgruppsinkompatibla gruppen jämfört med i den blodgruppskompatibla gruppen. 

Glycosorb®-ABO har utvecklats av bolaget för att specifikt reducera blodgruppsspecifika antikroppar hos mottagaren som annars leder till avstötningsreaktioner vid transplantation av ett blodgruppsinkompatibelt organ. Behandlingen gör det möjligt att transplantera blodgruppsinkompatibla organ och bidrar till att minska problemen med organbrist.

Totalt har nu 117 transplantationscentra använt produkten.

Glycosorb-ABO används idag i 23 länder, framförallt i Europa, men även i Australien, Kanada, Malaysia, Indien och Singapore, framförallt vid blodgruppsinkompatibla njurtransplantationer, men även vid transplantation av lever, hjärta, lunga, stamceller samt vid kombinerad transplantation av njure/bukspottkörtel. Totalt har över 1200 transplantationer genomförts.

De utmärkta resultaten har betydelse för att etablera produkten på ytterligare marknader.

Vi hänvisar till tidigare pressmeddelanden och bolagets årsredovisning (www.glycorex.se) samt till bolagets Vd, Johan Nilsson, vd@glycorex.ideon.se, för ytterligare information.

Om oss

Glycosorb®-ABO är en av Glycorex Transplantation AB egenutvecklad medicinteknisk produkt som används kliniskt i 4 världsdelar för att underlätta blodgruppsinkompatibla transplantationer.Bolaget utvecklar även produkter inom universellt blod och produkter för specifik behandling av autoimmuna sjukdomar, specifikt Myasthenia gravis.Glycorex Transplantation AB har kontor i Lund och Bolagets aktie (NGM: GTAB B) är noterad på NGM Equity på Nordic Growth Market.

Prenumerera