Ten Medical Design vald som GOKAP Invests första investering!

GOKAP Invest AB (publ), som startades under 2018 med syfte att investera i nya innovativa företag i Västsverige, offentliggör härmed sin första investering. Det är i företaget Ten Medical Design AB, som utvecklar textilier för strålskydd.

Från vänster: Claes Holmberg, Roy Jonebrant, Klementina Österberg, Fredrik Gellerstedt, Petra Apell och Carl-Magnus Kindal.

Ten Medical Design (10MD) är ett medicintekniskt företag, som har utvecklat och patenterat en unik strålskyddande textil – NAFT™ – som används för att skydda läkare och operationssköterskor mot den strålning som de i allt högre grad utsätts för i samband med patientundersökningar och operationer.
 
NAFT™ är ett strålskydd med både hållbara och komfortabla egenskaper vilket bidrar till en tryggare arbetsmiljö för personal som arbetar med interventionell bildbehandling med röntgen. 10MD driver sin utveckling och produktion lokalt i Västsverige men har en global marknad för sina produkter.

-    ”Utvecklingsklimatet i Västsverige med en lång tradition inom medicinteknisk utveckling och en stark textilindustri är optimalt för oss. Det är roligt att ha fått med GOKAP liksom övriga investerare i vår finansieringsrunda.” säger Petra Apell, en av grundarna till 10MD.

10MD:s produktutveckling har skett i nära samarbete med forskare och kliniker på Borås Textilhögskola, Smart Textiles, Swerea IVF, Chalmers tekniska högskola, Göteborgs universitet och Högskolan i Halmstad. Företagets första produkt, HeadPeace, har nyligen erhållit ett marknadsgodkännande för den europeiska marknaden och resultatet av en klinisk utvärdering på Sahlgrenska Universitetssjukhuset kommer att presenteras på en internationell kongress för medicinska fysiker i Köpenhamn i augusti.

-    ”Ten Medical Design har presenterat ett mycket passande investeringsförslag till GOKAP. Det är en såväl genomtänkt som innovativ produkt, som kan få stor internationell räckvidd och därmed har chans att ge god avkastning till aktieägarna”, berättar Klementina Österberg, styrelsens ordförande i GOKAP och tillika VD för GU Ventures, en av grundarna i GOKAP.

GU Ventures, Göteborg Corporate Finance och ett flertal nyckelpersoner såsom investerare, entreprenörer och företagare samt aktörer inom innovationssystemet har tagit fram GOKAP-konceptet. Aktieägare erbjuds möjligheten att via GOKAP investera i en portfölj av nya start-ups. Målet är att generera god avkastning till GOKAPs delägare samtidigt som de kan stödja Västsveriges start-ups och entreprenörer. Det stärker även den västsvenska kapitalmarknaden i denna sektor.

För mer information:

Petra Apell, affärsutvecklare och styrelseledamot i Ten Medical Design AB, 070-573 52 62, petra.apell@10md.se
Klementina Österberg, styrelseordförande i GOKAP Invest, samt VD GU Ventures, 070-440 11 90, klementina@ventures.gu.se

Om Ten Medical Design:

Ten Medical Design är ett medicintekniskt företag med fokus på att utveckla produkter i nära samarbete med användarna. Ten Medical Design grundades av Petra Apell och Fredrik Gellerstedt, båda med gedigen erfarenhet av affärs- och produktutveckling samt internationella marknadsetableringar inom medicintekniska området. Styrelseordförande i Ten Medical Design är entreprenören Leif Brodén. Läs mer om Ten Medical Design: http://www.10md.se

Om GOKAP:

GOKAP-gruppen består att ett moderbolag, GOKAP Holding AB, samt ett dotterbolag, GOKAP Invest AB (publ). Det senare är ett nystartat investmentbolag som ska investera i nya innovativa företag i Västra Götalandsregionen. GOKAP ska öka sitt aktieägarvärde genom innehavens starka tillväxtpotential och entreprenörsdriv. GOKAP Holding AB har bildats som ett ägarbolag av initiativtagarna GU Ventures, under ledning av Klementina Österberg, Göteborg Corporate Finance under ledning av Carl-Magnus Kindal och entreprenören Claes Holmberg. Övriga delägare är aktiespararna inom Eldopalen, Gunnar Ek, Lars Håkanson, Mats Ekberg, Stefan Gustafsson, Ankie Hvittfeldt, Mattias Larsson, Michael Lindström, Petra Palmgren-Lindwall, Katarina Ramer, Mariah ben Salem, Ingrid Thulin, samt Roy Jonebrant, som är utsedd till VD för GOKAP Invest.  Styrelsen i GOKAP Holding respektive i GOKAP Invest är identisk och består av representanter från de tre initiativtagarna med Klementina Österberg som styrelseordförande samt Carl-Magnus Kindal och Claes Holmberg som styrelseledamöter. Samtliga investeringsbeslut fattas av styrelsen och genomförs av VD och anlitade resurser. Läs mer om GOKAP: www.gokap.se.

Taggar:

Prenumerera

Media

Media

Dokument & länkar

Citat

Petra Apell, medgrundare 10MD
”Utvecklingsklimatet i Västsverige med en lång tradition inom medicinteknisk utveckling och en stark textilindustri är optimalt för oss. Det är roligt att ha fått med GOKAP liksom övriga investerare i vår finansieringsrunda.”
Klementina Österberg, styrelsens ordförande i GOKAP och tillika VD för GU Ventures, en av grundarna i GOKAP
”Ten Medical Design har presenterat ett mycket passande investeringsförslag till GOKAP. Det är en såväl genomtänkt som innovativ produkt, som kan få stor internationell räckvidd och därmed har chans att ge god avkastning till aktieägarna”