GoldBlue AB (publ) ökar kommunikationen med VD-brev

Som börsnoterat bolag får vi löpande frågor från våra aktieägare om bolaget, framtiden och aktiekursen. Vår ambition är att ha ett ökat aktieägarfokus och förbättra kommunikationen med aktieägarna framöver. En viktig aktivitet för att åstadkomma detta kommer att vara publicering av ett vd-brev med jämna mellanrum.

Målsättningen med vd-brevet är att öka er insikt i GoldBlues verksamhet. ­Vi kommer att kommunicera aktuella nyheter i ett större sammanhang, beskriva aktuella händelser och aktiviteter utifrån GoldBlues perspektiv och förhoppningsvis bidra till att aktieägarna, såväl som andra intressenter, får en tydligare bild av bolagets strategier och visioner samt en bättre inblick i den dagliga verksamheten.

Planen är att VD-brevet ska publiceras mellan kvartalsrapporterna. Brevet kommer att publiceras via Cision samt på vår hemsida (www.goldblue.se). 

Hej kära aktieägare och intressenter,

Sedan februari 2018 har GoldBlue varit noterad på NGM Nordic MTF och sedan dess har våra dotterbolag gjort viktiga framsteg mot våra mål för 2018.

Ett av målen var att expandera på nya marknader. Under februari testlanserade vi mot vietnamesiska kunder och hade den skarpa lanseringen i mars, sedan dess har Vietnam haft en hög registreringsfrekvens.
Vi har också börjat förbereda lanseringen mot två nya kundsegment, de indonesiska och thailändska kunderna, med förväntan om att kunna lansera i slutet av tredje kvartalet.

Även på teknikfronten har det skett stora framsteg. Vi har bl.a. integrerat med tre nya slotspels-leverantörer och nya betalösningar som lägger grund för att öka våra framtida intjäningsmöjligheter. Vi är stolta över att vår plattform har ett av de största utbuden av online kasinospel på den asiatiska marknaden med över 1500 spel.

Vi har också en helt ny typ av produkt under integrering: Sportsbook eller Odds som är ett annat namn för detta. Sportbook har stort kundunderlag i Asien och efter en noggrann urvalsprocess i höst valde vi vår sportbook-leverantör och är i slutfasen av integrationen. Vi hoppas på att kunna lansera mot våra kunder innan fotbolls VM i juni i år. Vi ser fram emot att utöka kundbasen snabbt efter det att sportsbook-produkten lanserats.

En annan mycket viktig nyhet är att vi jobbar på att komma igång med B2B försäljning. Hitintills har vi enbart jobbat med en B2C modell. B2B är en affärsmodell som öppnar upp helt nya intjäningsmöjligheter för oss. Modellen bygger på att vi licensierar ut vår teknikplattform till andra operatörer som specifikt vill in på den Asiatiska eller andra emerging markets.

För att fortsätta bygga våra nätverk samt för att marknadsföra våra tjänster är deltagande i konferenser viktig. Under våren deltog vi i två igaming konferenser i London; ICE Totally Gaming och LAC där vi fokuserade på att hitta nya produktleverantörer till vår plattform. I mars deltog vi aktivt i I-Gaming Asia konferensen där vår ordförande blev inbjuden att tala och jag blev inbjuden att delta som domare av 1st iGA Gaming Innovation Startup Launchpad där jag analyserade start-ups i igaming-sektorn.

Trots denna spännande utveckling har vår börskurs dessvärre sjunkit en bit under introduktionskursen. Det finns inte något rakt svar på frågan varför kursen gått nedåt eftersom det inte finns några händelser i marknaden eller i bolaget som kan förklara denna utveckling. Bolaget följer den plan som styrelse och ledning har kommunicerades i prospektet inför noteringen och levererar enligt planen.

För att öka tydligheten kring GoldBlues verksamhet kommer jag och mina medarbetare att arbeta intensivt med att bli bättre på att kommunicera vår marknadsposition, vår teknik och vår utveckling, för att ni aktieägare ska bättre förstå värdet på bolaget.

Jag och styrelsen ser mycket optimistiskt på framtiden eftersom vi har många intressanta projekt på gång. Målet är att under tredje kvartalet driva igenom flera av dessa projekt. 

Sammanfattningsvis vill jag betona att marknadspotentialen är mycket stor och vi har vuxit som företag både på teknikfronten och på marknadsfronten. Vårt mål är att under de närmaste månaderna är att bli en komplett underhållningsplattform där vi kan erbjuda allt från kasinospel till sportsbook och pokerspel till våra spelare. 

Jag vill slutligen återigen tacka våra aktieägare vilka visat bolaget stort förtroende under en vår där aktien har varit under press. Jag hoppas att ni kan se det värdet som vi har byggt och fortsätter att ha tålamod så värdet hinner realiseras i form av finansiella framgångar för er.

Vänliga Hälsningar,

Andre Rodrigues

VD

GoldBlue AB

För ytterligare information vänligen kontakta:

Rune Löderup, Styrelseordförande och IR-ansvarig

Email: rune.loderup@goldblue.eu 

Andre Rodrigues, VD

Email: ceo@goldblue.eu 

Douglas Adamsson, IR och Compliance 

Email: ir@goldblue.eu 

Tel: +46 (0)8 559 25 266

Om GoldBlue AB (publ)

GoldBlues verksamhet består i att äga och förvalta aktier i bolag som erbjuder slutkunder spel över internet. GoldBlue erbjuder på detta sätt en möjlighet att investera i snabbt växande emerging markets via ett svenskt holdingbolag med skandinaviska grundare med lång erfarenhet från både den europeiska och asiatiska spelmarknaden online. Bolaget erbjuder ett av de bredaste utbuden av onlinecasinospel för mobila enheter i Asien, en av världens största spelmarknader för internet och mobilspelande. GoldBlue har integrerat de ledande mobila spelprodukterna i Asien, med över 1 500 spelprodukter inom kasino-och jackpotspel.

Taggar:

Om oss

GoldBlue’s verksamhet består i att äga och förvalta aktier i bolag som erbjuder slutkunder spel över internet. GoldBlue erbjuder på detta sätt en möjlighet att investera i en av världens snabbast växande spelmarknader via ett svenskt holdingbolag med skandinaviska grundare med lång erfarenhet från både den europeiska och asiatiska spelmarknaden online. Bolaget erbjuder ett av de bredaste utbuden av onlinecasinospel för mobila enheter i Asien, en av världens största spelmarknader för internet och mobilspelande. GoldBlue har integrerat de ledande mobila spelprodukterna i Asien, med över 1 500 spelprodukter inom kasino-och jackpotspel, och är redo för en fortsatt kraftig tillväxt under 2018.

Prenumerera

Media

Media

Dokument & länkar