Golden Stena Weco investerar i nytt tankfartyg

Rederiet och chartering bolaget Golden Stena Weco har investerat i ytterligare en produkttanker. Fartyget, med ett tonnage på 9.000 dwt, bär namnet Golden Avenue och ska befrakta palmoljelaster främst i Sydostasien.

Transporterna kommer huvudsakligen att gå från Indonesien och Malaysia till Indien och Kina.

Golden Avenue ingår liksom systerfartyget Golden Adventure i vår gemensamägda flotta och kommer att nyttjas för befraktning av Golden Agris palmoljelaster främst i Asien. Förvärvet är ännu ett steg i att bygga vårt gemensamma joint venture,” säger Erik Hånell, VD och koncernchef Stena Bulk.  

Golden Stena Weco är ett samriskbolag bestående av Stena Weco och den indonesiska palmolje-producenten Golden Agri-Resources (GAR). För närvarande opererar Golden Stena Weco fem produkttankers och åtta personer är sysselsatta med operation, chartering och trading på det gemensamma kontoret i Singapore.

För mer information, v.v. kontakta

Erik Hånell                                                                     Björn Stignor
VD och koncernchef Stena Bulk                                     Golden Stena Weco Pte Ltd            
Tel +46 31 855 002 Tel: +65 6634 6227
Mobil: +46 704 855 002                                                 Mobil: +65 8201 0904
erik.hanell@stenabulk.com bjorn.stignor@goldenstenaweco.com

Stena Weco, som bildades i början av 2011 ägs till lika delar av tankrederiet Stena Bulk och danska Dannebrog. Rederiet är specialiserat på vegetabilolje- och kemikalietransporter och är en av de största transportörerna mellan Asien och Europa. Av världens totala palmoljeproduktion på 45 miljoner ton och år fraktas ca åtta miljoner ton från Sydostasien till Europa. Stena Weco har en omfattande del av dessa transporter. www.stenaweco.com

Med kontor i sex länder är Stena Bulk ett av världens ledande tankrederier. Företaget har en kontrollerad flotta på runt 100 fartyg. Stena Bulk är en del av Stena Sfären som har drygt 20 000 anställda och en omsättning på 60 miljarder SEK. www.stenabulk.com

Golden Agri-Resources (GAR) är världens näst största företag med palmoljeplantager med en odlingsareal per den 30 september 2012 på totalt 459.500 hektar i Indonesien (inklusive småodlare). Fokus för de integrerade verksamheterna ligger på produktion av olja och fett från oljepalmer till livsmedelsindustrin.

GAR grundades 1996 och är listat på Singaporebörsen sedan 1999. Företaget har en marknadskapitalisering på USD 6,9 miljarder per den 28 september 2012. Investmentbolaget Flambo International Ltd är GARs största aktieägare med en ägarandel på 49,95 %. GAR har flera dotterbolag, varav ett är PT SMART Tbk, som är listat på Indonesiens börs sedan 1992.

GAR fokuserar på hållbar palmoljeproduktion. Kärnverksamheten i Indonesien omfattar odling och skörd av oljepalmer. De färska frukterna processas till rå palmolja (CPO) och palmkärnor. Vidare raffineras rå palmolja till produkter med ett högre förädlingsvärde såsom matolja, margarin och frityr. Företaget har också integrerat verksamheter i Kina, till exempel en djuphavshamn, en anläggning för att krossa oljefrön, samt produktionskapacitet för raffinerade oljeprodukter till livsmedelsindustrin. www.goldenagri.com.sg

Taggar:

Prenumerera

Media

Media

Snabbfakta

Rederiet och chartering bolaget Golden Stena Weco har investerat i ytterligare en produkttanker. Fartyget, med ett tonnage på 9.000 dwt, bär namnet Golden Avenue och ska befrakta palmoljelaster främst i Sydostasien.
Twittra det här

Citat

Golden Avenue ingår liksom systerfartyget Golden Adventure i vår gemensamägda flotta och kommer att nyttjas för befraktning av Golden Agris palmoljelaster främst i Asien. Förvärvet är ännu ett steg i att bygga vårt gemensamma joint venture
Erik Hånell, VD och koncernchef Stena Bulk