Framtidens forskningsledare finns i Göteborgs botaniska trädgård

Botaniskas vetenskapliga intendent Alexandre Antonelli har utsetts till en av Framtidens forskningsledare av Stiftelsen för strategisk forskning.

Programmet Framtidens Forskningsledare från Stiftelsen för strategisk forskning är riktat till svenska eller utländska unga forskare, som bedriver forskning på högsta internationella nivå.

Tjugo bidragsmottagare får 12 miljoner var för självständig forskning och de förväntas kunna leda ännu större konstellationer framöver. Därför ingår även ett omfattade ledarskapsprogram. 

Alexandre Antonellis forskning handlar om hur den biologiska mångfalden fördelas över jorden, hur den utvecklats och vart den är på väg. Utarmningen av den biologiska mångfalden är ett av de största hoten mot hållbar utveckling.

− Den beräknas kosta samhället uppemot 33 000 miljarder euro per år genom bland annat minskad matproduktion och ökad sjukdomsspridning. För att motverka dessa effekter behöver mänskligheten skydda både hotade arter och artrika ekosystem, säger Alexandre Antonelli, vetenskaplig intendent i Botaniska trädgården i Göteborg och professor vid institutionen för biologi och miljövetenskap på Göteborgs universitet.

I sitt projekt ”Nya verktyg för att kartlägga den biologiska mångfalden” kommer han leda utvecklingen av nya verktyg och metoder för att snabbt och kostnadseffektivt kartlägga arternas utbredning och beräkna deras utvecklingshistoria och framtida utbredning.

- Min forskargrupp vill förändra synen på hur den biologiska mångfalden bör studeras. Våra metoder och resultat förväntas ha stor inverkan på flera vetenskaps- och samhällsgrenar, från ekologi och evolution till naturvård och landskapsplanering. Tack vare detta bidrag hoppas jag kunna etablera mig som ledare för ett långtidsprogram i biodiversitetsforskning och förstärka Sveriges plats i den internationella konkurrensen, säger Alexandre Antonelli. 

Sedan starten 2000 har totalt 119 stycken Framtidens forskningsledare utsetts av stiftelsen. De återfinns idag på framträdande positioner i akademin, inom industrin och i samhället.

Kontakt: Alexandre Antonelli tel. 070 398 95 70

http://antonelli-lab.net 

Taggar:

Om oss

Med 16 000 växtarter på 175 hektar är Botaniska trädgården i Göteborg en av de största botaniska trädgårdarna i Europa och anses också vara en av de främsta. Kunskap om växterna utgör basen för hela Botaniskas verksamhet. Allt sedan starten 1923 har utbildning och vetenskaplig forskning varit grundläggande uppgifter i trädgårdens arbete men även hortikultur och rekreation. Botaniska har ett aktivt samarbete med Göteborgs universitet och fungerar som exkursions- och forskningsträdgård. Idag bedrivs även ett omfattande pedagogiskt arbete och verksamheten Grön Rehabilitering. Skolträdgården erbjuder skolklasser möjlighet till ekologisk odling, kunskap om kompostering och att väcka ett allmänt intresse för växter och naturen. Medan de flesta botaniska trädgårdarna i Europa har anlagts på en platt yta i städerna byggdes Göteborgs botaniska trädgård i en kuperad miljö i ett naturreservat vilket gör den naturligt varierad. Naturreservatet ligger mitt i staden Göteborg och här möts den vilda naturen och den odlade trädgården där gränserna ofta är flytande. I växthusen finns Sveriges största samling av tropiska orkidéer. Här växer också påsköträdet som är utrotad i sin naturliga miljö men bevaras och sprids tack vare Göteborgs botaniska trädgård. Med fler än 600 000 besökare varje år är Göteborgs botaniska trädgård ett av Västra Götalands främsta besöksmål. Verksamheten ingår i Västra Götalandsregionen.

Prenumerera

Multimedia

Multimedia

Citat

Tack vare detta bidrag hoppas jag kunna etablera mig som ledare för ett långtidsprogram i biodiversitetsforskning och förstärka Sveriges plats i den internationella konkurrense
Alexandre Antonelli