Luft Land Vatten

En fotoutställning i Botaniska om de västsvenska vattendragen och deras betydelse för den biologiska mångfalden. Följ med på en resa från Bärbyälven i norr till Ätran i söder! Vernissage 13 januari kl 13 - 16. Under vernissagen kan man vinna ett av de inramade fotograferierna.

I sin utställning vill fotograferna Thomas Örn Karlsson och Fredrik Blomqwist lyfta fram och synliggöra de västsvenska vattendragen. Skapa debatt och höja människors medvetande om vikten av rent vatten.

-       Vi tycker att man har glömt bort vattendragen i inlandet till fördel för haven. Många vattendrag lider idag av låga vattenstånd och parasiter, säger Thomas Örn Karlsson som tillsamman med Fredrik Blomqwist har fotograferat 10 vattendrag i Västsverige. De tycker att åar och älvar i inlandet inventeras för dåligt och tillåts att växa igen.    

-       Nossan är ett område som 1987 beräknades ha 219 olika arter. Då var det ett av de artrikaste i Nordeuropa men vad som har hänt sedan dess vet ingen. Vi vill försöka att bringa lite ljus över detta, säger Thomas Örn Karlsson.

Nästa steg i projektet är en sammanställning av olika miljörapporter om inlandsvattendrag genom åren och också en bok.

Fredrik Blomqwist är undervattensfotograf.
Tel 070 395 15 63

Thomas Örn Karlsson är fotograf med naturen i fokus. Han har bland annat tagit bilder till böcker om Sagan om ringen, Stephen Kings romaner och andra skräck och fantasy böcker. Hans bilder harv ställts ut i flera länder samt på Fotografiska i Stockholm. Tel. 073 424 68 45

Utställningen pågår t.om. 25 februari i Floras Rike i Botaniska.

Vattendrag som ingår i utställningen: Ätran, Lidan, Nossan, Flian, Örekilsälven, Bärbyälven, Mölndalsån, Säveån, Rördalsån och Viskan

Taggar:

Om oss

Med 16 000 växtarter på 175 hektar är Botaniska trädgården i Göteborg en av de största botaniska trädgårdarna i Europa och anses också vara en av de främsta. Kunskap om växterna utgör basen för hela Botaniskas verksamhet. Allt sedan starten 1923 har utbildning och vetenskaplig forskning varit grundläggande uppgifter i trädgårdens arbete men även hortikultur och rekreation. Botaniska har ett aktivt samarbete med Göteborgs universitet och fungerar som exkursions- och forskningsträdgård. Idag bedrivs även ett omfattande pedagogiskt arbete och verksamheten Grön Rehabilitering. Skolträdgården erbjuder skolklasser möjlighet till ekologisk odling, kunskap om kompostering och att väcka ett allmänt intresse för växter och naturen. Medan de flesta botaniska trädgårdarna i Europa har anlagts på en platt yta i städerna byggdes Göteborgs botaniska trädgård i en kuperad miljö i ett naturreservat vilket gör den naturligt varierad. Naturreservatet ligger mitt i staden Göteborg och här möts den vilda naturen och den odlade trädgården där gränserna ofta är flytande. I växthusen finns Sveriges största samling av tropiska orkidéer. Här växer också påsköträdet som är utrotad i sin naturliga miljö men bevaras och sprids tack vare Göteborgs botaniska trädgård. Med fler än 600 000 besökare varje år är Göteborgs botaniska trädgård ett av Västra Götalands främsta besöksmål. Verksamheten ingår i Västra Götalandsregionen.

Prenumerera

Media

Media

Dokument & länkar

Citat

Nossan är ett område som 1987 beräknades ha 219 olika arter. Då var det ett av de artrikaste i Nordeuropa men vad som har hänt sedan dess vet ingen. Vi vill försöka att bringa lite ljus över detta
Thomas Örn Karlsson