Potatisparad på Botaniska - över 100 sorter visas

I år är det potatisens år. Det är FN som på detta vis vill uppmärksamma denna grödas världsomspännande betydelse som ett medel att förbättra levnadsvillkoren. I dessa tider av befolkningsökning och allt större tryck på land- och vattentillgångar kan potatisen betraktas som en gömd skatt, som på ett skonsamt sätt kan möta en del av världens försörjningsbehov. Botaniska trädgården i Göteborg följer upp med en exposé över potatisens historia, där också fler än 100 olika sorter visas.

Det hela äger rum lördagen och söndagen den 27 och 28 september i Roten, Botaniskas miljölaboratorium – kanske mera känt som ”gamla kafét” – en bit upp i trädgården. Ungefär hälften av de sorter som visas odlas varje år i Botans köksträdgård, resten är huvudsakligen västsvenska lokalsorter som samlats in med hjälp av hängivna odlare i Västergötland. En särskilt stor insats har här Hanna Biljer från Broddetorp gjort.

Potatis hade stor betydelse i Sverige under missväxtåren på 1700- och 1800-talen. Den lanserades av Jonas Alströmer från Nolhaga utanför Alingsås 1724, men redan dessförinnan hade växten odlats i Sverige; man tror att den ursprungligen infördes av hemvändande soldater från 30-åriga kriget – kanske det mest värdefulla krigsbyte som någonsin hemförts till landet. Sitt stora genomslag fick den sedan som råvara vid brännvinsproduktionen.

Bland det dryga hundratal sorter som visas på utställningen kan nämnas ”Nolor”, en mycket gammal sort som är uppkallad efter Alströmers gård i Nolhaga, ”Congo”, som är en alltigenom blå potatis, och Himalaya, en nyintroduktion som förefaller att vara helt resistent mot de fruktade potatissjukdomarna bladmögel och brunröta. Utställningen är öppen båda dagarna mellan kl. 10 och 16 och det blir visningar kl. 11, 13 och 15.

Presskontakt: Ingemar Johansson, tel.: 031-741 11 07 eller 0730-23 75 95

Om oss

Med 16 000 växtarter på 175 hektar är Botaniska trädgården i Göteborg en av de största botaniska trädgårdarna i Europa och anses också vara en av de främsta. Kunskap om växterna utgör basen för hela Botaniskas verksamhet. Allt sedan starten 1923 har utbildning och vetenskaplig forskning varit grundläggande uppgifter i trädgårdens arbete men även hortikultur och rekreation. Botaniska har ett aktivt samarbete med Göteborgs universitet och fungerar som exkursions- och forskningsträdgård. Idag bedrivs även ett omfattande pedagogiskt arbete och verksamheten Grön Rehabilitering. Skolträdgården erbjuder skolklasser möjlighet till ekologisk odling, kunskap om kompostering och att väcka ett allmänt intresse för växter och naturen. Medan de flesta botaniska trädgårdarna i Europa har anlagts på en platt yta i städerna byggdes Göteborgs botaniska trädgård i en kuperad miljö i ett naturreservat vilket gör den naturligt varierad. Naturreservatet ligger mitt i staden Göteborg och här möts den vilda naturen och den odlade trädgården där gränserna ofta är flytande. I växthusen finns Sveriges största samling av tropiska orkidéer. Här växer också påsköträdet som är utrotad i sin naturliga miljö men bevaras och sprids tack vare Göteborgs botaniska trädgård. Med fler än 600 000 besökare varje år är Göteborgs botaniska trädgård ett av Västra Götalands främsta besöksmål. Verksamheten ingår i Västra Götalandsregionen.

Prenumerera

Multimedia

Multimedia